Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. november

Eksamensordning

Eksamener midt i semesteret, prosjektarbeid og avsluttende hjemmeeksamen.

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Hjemmeeksamen

Avsluttende hjemmeeksamen (alternativ 1)

Utlevering av oppgaven: 18. desember kl. 15:00

Innleveringsfrist: 18. desember kl. 19:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Prosjektarbeid (alternativ 2)

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Muntlig presentasjon av prosjektarbeid (alternativ 2)

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. nov. 2020 13:34