Dette emnet er nedlagt

Semesterside for AST3210 - Vår 2008

På grunn av opp-pussingen av Astrofysikkbygget vil jeg ikke kunne oppholde meg på mitt kontor der etter 10. juni. Jeg har funnet en midlertidig plass i Kjemibygget Vest, rom KV306. Jeg kan nås på telefon 99322043 og på email jan.trulsen@astro.uio.no Hilsen Jan Trulsen

3. juni 2008 09:47

Uke 21-23: Den ordinære undervisning i kurset er fullført. Tiden fram mot eksamen vil benyttes til løsning av gjenstående eksamensoppgaver for 2006 og obligatoriske oppgaver, midtveiseksamens- og eksamensoppgaver for 2007. Oppgavene tas i kronologisk orden. I tillegg vil utvalgte deler av pensum kunne repiteres etter konkrete ønsker fra studentene.

14. mai 2008 11:08

Pensum i kurset består etter dette av følgende deler av kompendiet: Kap 1, Kap 2, Kap 3.1-14, Kap 4, Kap 5.1-5, Kap 6.2-5,7,9,11-13,15 og Kap 8. Alle ikke-kommuniserende hjelpemidler er tillatt ved eksamen.

7. mai 2008 10:47