Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. november

Eksamensordning

PBL-undervisning, laboratorierapporter, muntlig eksamen og avsluttende skriftlig eksamen.

Deltagelse i PBL-undervisningen, laboratoriekurs og to laboratorierapporter som må være godkjent før avsluttende eksamen

Avsluttende muntlig eksamen

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som er trukket ut til første eksamensdag

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som er trukket ut til andre eksamensdag

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som er trukket ut til tredje eksamensdag

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jun. 2022 06:43