Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Farmasøytisk institutt

Besøksadresse: 
Farmasibygningen, Sem Sælands vei 3

Ekspedisjonstid: 
Mandag-fredag 12:15-14:00

Postadresse: 
Postboks 1068 Blindern
0316 Oslo

Telefon: 22 85 65 85
Faks: 22 85 44 02
E-post: 
Web: http://www.mn.uio.no/farmasi/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Jan Karlsen (t.o.m. 31.12.2007)  (kontaktinformasjon)   jan.karlsen@farmasi.uio.no
Hanne Hjorth Tønnesen (f.o.m. 01.01.2008)  (kontaktinformasjon)   h.h.tonnesen@farmasi.uio.no
Publisert 5. apr. 2011 10:16 - Sist endret 26. mai 2011 16:00