Semesterside for FRM9710 - Vår 2014

Felles undervisning

Emnet har felles undervisning med FRM5710 – Farmakologi, videregående. Se semestersiden til dette emnet for timeplan og beskjeder.

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Ingen beskjeder