Dette emnet er nedlagt

PGP290 – Praktisk farmasi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter daglig arbeid i apotek og inkluderer varer i apoteket, ekspedisjon av resepter, ekspedering av leveranse til storkunder, ekspedisjon av reseptfrie varer/handelsvarer, produksjon, opplæring/informasjon samt økonomi/administrasjon/arbeidsledelse.

Hva lærer du?

Studentene skal få trening i å anvende den teoretiske lærdommen på ulike problemstillinger. Studentene skal skaffe seg fullstendig oversikt over, og kunne praktisere, forskrifter for utlevering av legemidler og andre varer fra apotek. Samtidig skal studentene tren i ex tempore legemiddelfremstilling. Etter endt praksistid skal studentene kunne arbeide selvstendig i apotek, og tildeles midlertidig ekspedisjonsrett (studentlisens).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

De fag som inngår tidligere i studiet skal være bestått.

Anbefalte forkunnskaper

De fag som inngår tidligere i studiet.

Undervisning

Arbeid i apotek, kollokvier med veileder (minimum 2 timer pr. uke).

Eksamen

Muntlig eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Undervisning

Praksistiden gjennomføres fra april til oktober.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk