Oblig uten navn ...

Noen har levert oblig uten navn (se bilde). Den som har skrevet obligen må sende en mail til Henrik (se Kontaktopplysning lærere) for at den godkjente obligen skal komme inn i våre registreringer.

Publisert 17. jan. 2015 16:26