Emner innen fysikk

Viser 1–193 av 193 emner
Emne Studiepoeng
FYS-KJM4480 - Quantum mechanics for many-particle systems (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM4710 - Stråling og strålingsdosimetri (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM4740 - MR-teori og medisinsk diagnostikk (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM5920 - Nukleære målemetoder og instrumentering (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM9480 - Quantum mechanics for many-particle systems (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM9710 - Radiation and radiation dosimetry (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM9740 - MR-theory and medical diagnostics (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM9920 - Nuclear measurement techniques and instruments (10 studiepoeng) 10
FYS-MED4750 - Medisinsk avbildning (5 studiepoeng) 5
FYS-MED9750 - Medisinsk avbildning (5 studiepoeng) 5
FYS-MEK1110 - Mekanikk (10 studiepoeng) 10
FYS-MENA4111 - Kvantemekanisk modellering av nanomaterialer (10 studiepoeng) 10
FYS1001 - Innføring i fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS1010 - Miljøfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS1120 - Elektromagnetisme (10 studiepoeng) 10
FYS1120L - Elektromagnetisme (10 studiepoeng) 10
FYS1210 - Elektronikk med prosjektoppgaver (10 studiepoeng) 10
FYS2130 - Svingninger og bølger (10 studiepoeng) 10
FYS2140 - Kvantefysikk (10 studiepoeng) 10
FYS2150 - Eksperimentalfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS2150L - Eksperimenter i fysikkundervisningen (10 studiepoeng) 10
FYS2160 - Termodynamikk og statistisk fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS2210 - Halvlederkomponenter (10 studiepoeng) 10
FYS2810 - Prosjektoppgave I (10 studiepoeng) 10
FYS3110 - Kvantemekanikk (10 studiepoeng) 10
FYS3120 - Klassisk mekanikk og elektrodynamikk (10 studiepoeng) 10
FYS3140 - Matematiske metoder i fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS3150 - Computational Physics (10 studiepoeng) 10
FYS3180 - Eksperimentelle metoder i fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS3220 - Lineær kretselektronikk (10 studiepoeng) 10
FYS3231 - Sensorer og måleteknikk (10 studiepoeng) 10
FYS3240 - Datainnsamling og kontroll (10 studiepoeng) 10
FYS3310 - Struktur, mikrostruktur og materialer (10 studiepoeng) 10
FYS3320 - Fysikk og energiressurser (10 studiepoeng) 10
FYS3410 - Kondenserte fasers fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS3500 - Innføring i kjerne- og partikkelfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS3610 - Romfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS3710 - Biofysikk og medisinsk fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS3810 - Fysikkdidaktikk (10 studiepoeng) 10
FYS4010 - Research project I (10 studiepoeng) 10
FYS4020 - Research project II (20 studiepoeng) 20
FYS4030 - Research project III (30 studiepoeng) 30
FYS4110 - Moderne kvantemekanikk (10 studiepoeng) 10
FYS4130 - Statistisk mekanikk (10 studiepoeng) 10
FYS4150 - Computational Physics (10 studiepoeng) 10
FYS4160 - Generell relativitetsteori (10 studiepoeng) 10
FYS4170 - Relativistisk kvantefeltteori (10 studiepoeng) 10
FYS4180 - Eksperimentelle metoder i fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4220 - Sanntids og embedded datasystemer (10 studiepoeng) 10
FYS4231 - Sensorer og måleteknikk (10 studiepoeng) 10
FYS4240 - Datainnsamling og kontroll (10 studiepoeng) 10
FYS4250 - Biomedisinsk instrumentering (10 studiepoeng) 10
FYS4260 - Mikrosystemer og elektronikk byggemetoder (10 studiepoeng) 10
FYS4310 - Material science of semiconductors (10 studiepoeng) 10
FYS4340 - Diffraksjonsmetoder og elektronmikroskopi (10 studiepoeng) 10
FYS4350 - Medisinsk teknologi - utplassering i klinisk miljø (10 studiepoeng) 10
FYS4411 - Computational physics II: Quantum mechanical systems (10 studiepoeng) 10
FYS4420 - Eksperimentalteknikker i kondenserte fasers fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4430 - Kondenserte fasers fysikk II (10 studiepoeng) 10
FYS4460 - Uordnede systemer og perkolasjon (10 studiepoeng) 10
FYS4530 - Subatomær mange-partikkelteori II (10 studiepoeng) 10
FYS4535 - Medisinske anvendelser av kjernefysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4560 - Elementærpartikkelfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4570 - Advanced Nuclear Structure and Reactions (10 studiepoeng) 10
FYS4580 - Nukleær teknologi (10 studiepoeng) 10
FYS4610 - Magnetosfæriske prosesser (10 studiepoeng) 10
FYS4620 - Grunnleggende plasmafysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4630 - Strålingstransport i atmosfæren (10 studiepoeng) 10
FYS4720 - Cellulær radiobiologi (10 studiepoeng) 10
FYS4730 - Medisinsk strålingsfysikk for stråleterapi (10 studiepoeng) 10
FYS4761 - CT- og røntgendiagnostikk (5 studiepoeng) 5
FYS4810 - Fysikkdidaktikk (10 studiepoeng) 10
FYS5120 - Videregående kvantefeltteori (10 studiepoeng) 10
FYS5190 - Supersymmetry (10 studiepoeng) 10
FYS5310 - Elektronmikroskopi, -diffraksjon og spektroskopi II (10 studiepoeng) 10
FYS9110 - Modern quantum mechanics (10 studiepoeng) 10
FYS9120 - Advanced quantum field theory (10 studiepoeng) 10
FYS9170 - Relativistic quantum field theory (10 studiepoeng) 10
FYS9180 - Condensed Matter Field Theory (10 studiepoeng) 10
FYS9190 - Supersymmetry (10 studiepoeng) 10
FYS9220 - Real time and embedded data systems (10 studiepoeng) 10
FYS9230 - Modelling and design of micro- and nanosystems (10 studiepoeng) 10
FYS9250 - Biomedical instrumentation (10 studiepoeng) 10
FYS9260 - Microsystems and electronic packaging and interconnection technologies (10 studiepoeng) 10
FYS9310 - Material science of semiconductors (10 studiepoeng) 10
FYS9320 - Electron Microscopy, Electron Diffraction and Spectroscopy II (10 studiepoeng) 10
FYS9340 - Diffraction methods and electronmicroscopy (10 studiepoeng) 10
FYS9411 - Computational physics II: Quantum mechanical systems (10 studiepoeng) 10
FYS9420 - Experimental techniques in condensed matter physics (10 studiepoeng) 10
FYS9430 - Condensed matter physics II (10 studiepoeng) 10
FYS9530 - Subatomic many-body theory II (10 studiepoeng) 10
FYS9535 - Medisinske anvendelser av kjernefysikk (10 studiepoeng) 10
FYS9560 - Elementary particle physics (10 studiepoeng) 10
FYS9570 - Advanced Nuclear Structure and Reactions (10 studiepoeng) 10
FYS9580 - Nukleær teknologi (10 studiepoeng) 10
FYS9610 - Magnetospheric processes (10 studiepoeng) 10
FYS9620 - An introduction to plasma physics (10 studiepoeng) 10
FYS9630 - Transport of radiation in the atmosphere (10 studiepoeng) 10
FYS9720 - Cellular radio biology (10 studiepoeng) 10
FYS9730 - Medical radiation physics for radiotherapy (10 studiepoeng) 10
FYS9761 - CT- og røntgendiagnostikk (5 studiepoeng) 5
MENA1001 - Materialer, energi og nanoteknologi (10 studiepoeng) 10
MENA3000 - Funksjonelle materialer (10 studiepoeng) 10
MENA3100 - Materialkarakterisering (10 studiepoeng) 10
MENA3200 - Energimaterialer (10 studiepoeng) 10
MENA3300 - Nanoteknologi (10 studiepoeng) 10
MENA4000 - Funksjonelle materialer (10 studiepoeng) 10
MENA5010 - Nanophysics (10 studiepoeng) 10
MENA5020 - Nano-chemistry (10 studiepoeng) 10
MENA9010 - Nanophysics (10 studiepoeng) 10
MENA9020 - Nano-chemistry (10 studiepoeng) 10
MENA9510 - Advanced Characterization methods (5 studiepoeng) 5
MENA9520 - Ab initio modelling of solar cell materials (5 studiepoeng) 5
MNSES9100 - Science, ethics and society (5 studiepoeng) 5
NAT2010V - Fysikk og generell kjemi i naturfaget 8-11 (15 studiepoeng) 15
NAT2020V - Organisk kjemi og biologi i naturfaget 8-11 (15 studiepoeng) 15
UNIK3480 - Optikk og lys (10 studiepoeng) 10
UNIK4000 - Technology, innovation and product development (10 studiepoeng) 10
UNIK4100 - Satellittkommunikasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK4150 - Antenner og radiobølgeutbredelse (10 studiepoeng) 10
UNIK4170 - Digital kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK4190 - Informasjonsteori og feilkontroll (10 studiepoeng) 10
UNIK4200 - Multicasting, ruting og tjenestekvalitet (10 studiepoeng) 10
UNIK4210 - Programvaredefinert radio (10 studiepoeng) 10
UNIK4220 - Innføring i kryptografi (10 studiepoeng) 10
UNIK4230 - Mobil kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK4250 - Sikkerhet i distribuerte systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4270 - Sikkerhet i operativsystemer og programvare (10 studiepoeng) 10
UNIK4280 - Ytelsesanalyse (10 studiepoeng) 10
UNIK4290 - Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk (10 studiepoeng) 10
UNIK4330 - Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling (10 studiepoeng) 10
UNIK4361 - Radar - systemer og signalbehandling (10 studiepoeng) 10
UNIK4380 - Fotoniske krystaller (10 studiepoeng) 10
UNIK4390 - Laserfysikk og ulineær optikk (10 studiepoeng) 10
UNIK4430 - Atomklokker, satellittnavigasjonssystemer og synkronisering (10 studiepoeng) 10
UNIK4440 - Fjernmåling med radar (10 studiepoeng) 10
UNIK4450 - Solceller (10 studiepoeng) 10
UNIK4480 - Optikk og lys (10 studiepoeng) 10
UNIK4490 - Styring av manipulatorer og mobile roboter (10 studiepoeng) 10
UNIK4500 - Stokastiske systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4520 - Kvalitetssikret måleteknikk og statistiske analysemetoder (10 studiepoeng) 10
UNIK4540 - Matematisk modellering av dynamiske systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4570 - Robust multivariabel regulering (10 studiepoeng) 10
UNIK4590 - Mønstergjenkjenning (10 studiepoeng) 10
UNIK4600 - Matematisk modelleringsteknikk for fysiske systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4660 - Visualisering av vitenskapelige data (10 studiepoeng) 10
UNIK4680 - Fordypning i kybernetikk (10 studiepoeng) 10
UNIK4690 - Maskinsyn (10 studiepoeng) 10
UNIK4700 - Building Mobile and Wireless Networks (10 studiepoeng) 10
UNIK4730 - Tjenesteorientert arkitekturimplementasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK4740 - Informasjonssikkerhet i industrielle sensor og mobile systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4750 - Målbar sikkerhet for tingenes internett (10 studiepoeng) 10
UNIK4770 - Avanserte områder innen kryptologi (10 studiepoeng) 10
UNIK4800 - Renewable Energy: science and technology (10 studiepoeng) 10
UNIK4810 - Battery Technology (10 studiepoeng) 10
UNIK4820 - Energisystemanalyse: Modellering, metoder og scenarioer (10 studiepoeng) 10
UNIK4830 - Solenergisystemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4840 - Nøytronspredning i materialforskning - med laboratorieøvelser (10 studiepoeng) 10
UNIK4845 - Nøytronspredning i materialforskning - en innføring (5 studiepoeng) 5
UNIK4900 - Avansert turbulensmodellering og simulering (10 studiepoeng) 10
UNIK4910 - Vibrasjonsanalyse (10 studiepoeng) 10
UNIK4950 - Multiagent-systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK9100 - Satellittkommunikasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK9200 - Multicasting, ruting og tjenestekvalitet (10 studiepoeng) 10
UNIK9220 - Innføring i kryptografi (10 studiepoeng) 10
UNIK9250 - Sikkerhet i distribuerte systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK9270 - Sikkerhet i operativsystemer og programvare (10 studiepoeng) 10
UNIK9290 - Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk (10 studiepoeng) 10
UNIK9330 - Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling (10 studiepoeng) 10
UNIK9361 - Radar - systemer og signalbehandling (10 studiepoeng) 10
UNIK9380 - Fotoniske krystaller (10 studiepoeng) 10
UNIK9390 - Laserfysikk og ulineær optikk (10 studiepoeng) 10
UNIK9420 - Quantum computation and quantum information (10 studiepoeng) 10
UNIK9430 - Atomklokker, satellittnavigasjonssystemer og synkronisering (10 studiepoeng) 10
UNIK9440 - Fjernmåling med radar (10 studiepoeng) 10
UNIK9450 - Solceller (10 studiepoeng) 10
UNIK9560 - Anvendt parameter og tilstandsestimering (10 studiepoeng) 10
UNIK9590 - Mønstergjenkjenning (10 studiepoeng) 10
UNIK9660 - Visualisering av vitenskapelige data (10 studiepoeng) 10
UNIK9690 - Maskinsyn (10 studiepoeng) 10
UNIK9700 - Radio and mobility (10 studiepoeng) 10
UNIK9740 - Informasjonssikkerhet i industrielle sensor og mobile systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK9750 - Utvalgte emner innen målbar sikkerhet for tingenes internett (10 studiepoeng) 10
UNIK9770 - Avanserte områder innen kryptologi (10 studiepoeng) 10
UNIK9800 - Renewable Energy: science and technology (10 studiepoeng) 10
UNIK9810 - Battery Technology (10 studiepoeng) 10
UNIK9820 - Energisystemanalyse: Modellering, metoder og scenarioer (10 studiepoeng) 10
UNIK9830 - Solenergisystemer (10 studiepoeng) 10
UNIK9840 - Nøytronspredning i materialforskning - med laboratorieøvelser (10 studiepoeng) 10
UNIK9845 - Nøytronspredning i materialforskning - en innføring (5 studiepoeng) 5
UNIK9900 - Advanced Turbulence Modeling and Simulations (10 studiepoeng) 10
UNIK9930 - Turbulence Theory (10 studiepoeng) 10
UNIK9950 - Multiagent-systemer (10 studiepoeng) 10