Pensum/læringskrav

Lærebok:

Lærebok er: K.F.Riley, M.P.Hobson, S.J. Bence: Mathematical Methods for Physics and Engineering.

Pensum

Pensum er først og fremst bestemt av det stoffet som gjennomgås på forelesningene og gruppene. Det dekkes i hovedsak av følgende deler av læreboken: Kompleks analyse: Kap.3, 3.4-3.7, Kap.20, 20.1-20.6, 20.10-20.17, Ordinære diff. ligninger: Kap.15, 15.1-15-2, Kap.16, 16.1-16.3, Fourierrekker: Kap.12, 12.1-12.7, Integraltransformasjoner: Kap.13, 13.1-13.1.6, 13.2-13.3, Partielle diff. ligninger: Kap.19, 19.1-19.2,19.4, 19.3.1 (sterkt forkortet), forelesningsnotat ang. Greens-funksjoner (erstatter 19.5). Tensorer: Kap.21, 21.1-21.8, 21.12, 21.14-21.16. Gruppeteori: Kap.24, 24.1-24.7, Kap. 25, 25.1-25.9. Forelesningsnotat ang. kontinuerlige grupper.

Publisert 27. okt. 2003 15:49 - Sist endret 26. mai 2004 11:09