Semesterside for FYS5120 - Vår 2014

Kandidat nr. 1 fekk 49 poeng og kandidat nr. 3 fekk 46 poeng  av 50 moglege. Kandidat nr. 2 og 4 har ikkje levert og kan difor ikkje gå opp til endeleg eksamen i juni.

25. mars 2014 10:20

Temaet denne veka blir

QCD korreksjonar til veike  prosessar

17. mars 2014 15:42

Temaet denne veka blir

QCD korreksjonar til veike  prosessar

17. mars 2014 15:41