FYS5120 – Videregående kvantefeltteori

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Kursets hovedmål er å gi en moderne forståelse av kvantefeltteori, med spesiell vekt på prinsippene bak Standard-modellen i partikkelfysikk, bl.a. betydningen og fortolkningen av regularisering og renormalisering, den geometriske strukturen til gauge-teorier og funksjonal-kvantisering. Strukturen til grunntilstanden (vakuum i partikkelfysikk), bl.a. eventuelle symmetribrudd og eksitasjoner (partikler), avledes av den genererende funksjonalen (partisjonsfunksjonen) ved å anvende "termodynamiske potensialer" hentet fra statistisk mekanikk. Vakuum-strukturen til abelske (QED) og ikke-abelske (QCD) gauge-teorier analyseres v.h.a. dimensjons-regularisering. Det tomme roms energi, elektriske permittivitet og magnetiske permeabilitet forklarer hvorfor koblingskonstantene (ladningene) ikke er konstante, og hvorfor det magnetiske momentet til elektronet ikke er gitt av Dirac-teori.

Andre stikkord: vei-integraler, korrelasjons-funksjoner, Wick-rotasjon, Grassmann-variabler og integrasjon, funksjonal-determinanter, renormaliserings-gruppen, Callan-Symanzik-ligningen, beta-funksjoner, anomale dimensjoner, asymptotisk frihet, elektrosvak teori, Goldstones teorem, Higgs-mekanismen, gruppeteori og miksevinkler.

Hva lærer du?

Studentene skal få en innføring i videregående metoder i kvantefeltteori. Det legges mer vekt på teoretiske sider enn på anvendelser.

Opptak til emnet

Students who are admitted to study programmes at UiO must each semester register which courses and exams they wish to sign up for in Studentweb.

If you are not already enrolled as a student at UiO, please see our information about admission requirements and procedures.

FYSS4170. Det kan være en fordel med FYS4560 – Elementærpartikkelfysikk (nedlagt).

Overlappende emner

Undervisning

Våren 2020 gis emnet bare som selvstudium med noe veiledning underveis.

Eksamen

Innlevering av prosjektoppgave med tema etter avtale med fagansvarlig (40%). Avsluttende muntlig eksamen (60%).

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS9120 – Advanced Quantum Field Theory

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. okt. 2020 18:11:53

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Våren 2020 gis emnet bare som selvstudium med noe veiledning underveis.

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)