FYS5120 – Videregående kvantefeltteori

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnets hovedmål er å gi en moderne forståelse av kvantefeltteori, med fokus på prinsippene bak Standardmodellen i partikkelfysikk. Det legges særlig mye vekt på utregning av loop-diagrammer, forståelsen av regularisering og renormalisering innen kvantefeltteori, samt kvantisering av ikke-Abelske gaugeteorier.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet forventes det at du kan:

 • utføre én-loop-beregninger i kvanteelektrodynamikk (QED).
 • forklare bakgrunnen for IR-divergenser, hvordan de tolkes og hvordan de kansellerer.
 • utføre dimensjonell regularisering.
 • forklare den moderne tolkningen av UV-cutoffs og sammenhengen med effektiv feltteori (EFT).
 • forklare bakgrunnen for renormaliseringsgruppen og utlede beta-funksjoner for koblingskonstanter.
 • gjennomføre utregninger med renormalisert perturbasjonsteori.
 • forklare hvordan kvantisering av ikke-Abelske teorier skiller seg fra kvantisering av Abelske teorier.
 • forklare bakgrunnen for asymptotisk frihet i QCD, samt kjenne til de viktige fysiske konsekvensene.
 • forklare bakgrunnen for, og bruken av, partontetthetsfunksjoner.
 • presentere et teknisk tema fra kvantefeltteori ved å skrive en kort oversiktsartikkel.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Overlappende emner

Undervisning

 • 2 timer forelesning/samling per uke

Eksamen

 • Innlevering av prosjektoppgave med tema etter avtale med fagansvarlig (teller 40 %) 
 • Avsluttende muntlig eksamen (teller 60 %).

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS9120 – Videregående kvantefeltteori

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 19:12:10

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke forvente ordinær undervisning.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)