Dette emnet er nedlagt

FYS5610 – Magnetosfærefysikk og substormprosesser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil gi en oversikt over fysikken bak energi- og momentoverføring fra solvinden til magnetosfære-ionosfære systemet, som resulterer i de såkalte magnetosfæriske substormer (Kristian Birkeland’s ”polare elementærstormer”). Hovedmekanismen som forårsaker den høyst dynamiske energi-koblingen i dette systemet, er magnetisk spleising (”reconnection”) av magnetfelter i samband med sterke strømsjikt. I emnet vil man diskutere de dynamiske hendelser i magnetosfære-ionosfære systemet, som oppstår som følge av ”reconnection” ved magnetopausen på jordas dagside. Spesiell vekt vil bli lagt på de ulike modeller for plasma-dynamikk i strømsjiktet i magnetosfære-halen der substormen utløses, samt på observasjoner av ionosfæriske signaturer i nordlyset og i plasma konveksjon (atmosfæriske ionevinder).

Hva lærer du?

Du får en innføring i teori og observasjoner som er knyttet til substormer og magnetiske stormer. Solvindens vekselvirkning med magnetosfæren, energitransport i magnetosfæren og forskjellige teorier for hva som utløser substormer vil bli gjennomgått. Emnet vil også gi en innføring i feltrettete strømmer samt hvordan ionosfærens konduktivitet påvirkes. I gjennomgangen av magnetiske stormer vil det gis en oversikt over partikkelfordelinger man finner i den indre magnetosfære, deres opphav og tapsprosesser og hvordan dette bestemmer styrken på ringstrømmen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

FYS3610 – Romfysikk (nedlagt), eller tilsvarende kunnskaper. Hvis man ikke har FYS4610 – Magnetosfæriske prosesser (nedlagt), anbefales dette tatt samme semester.

Undervisning

Emnet gjennomføres med intensiv undervisning, med til sammen 40 timer forelesninger, 10 feltdager og 15 timer seminarer/kollokvier. Undervisningen foregår ved NAROM/Andøya Rakettskytefelt i februar måned.

Eksamen

Prosjektoppgave (med ca. 20 % vekting), samt en avsluttende skriftlig eksamen (3 timer). Bokstavkarakterer.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamenssider: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Informasjon om utsatt eksamen og ny eksamen (kontinuasjon) finner du her: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/kontinuasjon.html

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Emnet er nedlagt.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)