Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg vekselvirkningen mellom solvinden og jordens magnetosfære og dens påvirkning på den øvre atmosfære rundt polene. Temaer som vil bli diskutert er elektrodynamiske prosesser, elektriske felt og strømsystemer og energitransport i forbindelse med nordlysaktivitet.

Hva lærer du?

Læringsmål: Etter dette kurset skal studentene oppnå en grunnleggende forståelse av:

  • fysiske fenomener i Jordas øvre atmosfære og vårt nære verdensrom(magnetosfæren), så som plasma konveksjon (ione-vinder), elektiske strømmer, partikkelnedbør og
    nordlysaktiviteter samt å forstå hvordan disse fenomenene reguleres av solaktivitet, betingelser i solvinden samt elektrodynamiske koblingsprosesser i systemet solvind-magnetosfære-ionosfære.
  • de ulike typer romvær (magnetiske stormer) som opptrer i samband med for eksempel høyhastighets solvinder fra koronahull og korona masseutblåsningshendelser og de tilhørende interplanetariske CMEs.
  • tilsvarende fenomener på de store gassplanetene Jupiter og Saturn.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

9 studiepoeng overlapp mot FYS9610 – Magnetospheric processes (nedlagt)

10 studiepoengs overlapp mot FYS355.

Undervisning

Emnet går over et helt semester og omfatter 3-4 timer m/ undervisning (forelesninger og kollokvier) per uke.

Eksamen

Semesteret avsluttes med en muntlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Dette emnet blir ikke undervist våren 2018!

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)