This course is discontinued

Teaching - time and place

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning! Studenter som ikke møter opp, eller ikke gir beskjed på forhånd, blir slettet. . Vær oppmerksom på at emnet kan ha obligatoriske skriftlige aktiviteter. Informasjon om dette finnes på emnesiden.

Forelesninger og øvelser

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning! Studenter som ikke møter opp, eller ikke gir beskjed på forhånd, blir slettet.

  • Tuesday 10:15 -12:00, Auditorium I Geologibygningen

    Teaching: 21. August - 6. November and 20. November

  • Wednesday 12:15 -14:00, Auditorium II (rom 103) Geologibygningen ( 22. August to 21. November)

  • Tuesday 13. November 10:15 -12:00, Auditorium III Geologibygningen

Ivar A. Isaksen

Published Apr. 25, 2007 2:20 PM - Last modified Nov. 9, 2007 8:24 AM