This course is discontinued

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
21.08.2007Ivar S.A. Isaksen  Aud 1 Geologi  Introduksjon + kapittel 1 Atm. Composition  Kopi av transparentene fra forelesning er lagt ut her 
22.08.2007ISAI  Aud 2 Geologi  Kap. 3 Simple Models  Kopi av transparentene fra forelesning er lagt ut her 
28.08.2007ISAI  Aud 1 Geologi  Kap. 6 Geochemical Cycles  Kopi av transparentene fra forelesning er lagt ut her 
29.08.2007Tore Flatlandsmo Berglen  Aud 2 Geologi  Oppgaver 1.3. Ozonlaget, 3.1. Steady State & 3.4. Hemisfærisk transport  Tema i disse oppgavene: Blandingsforhold vs. konsentrasjon. Steady state ("likevekt"). Massebalanseligningen. Tidsskala for forskjellige taps- og blandingsprosesser.

Kopi av oppgaveløsning er lagt ut her 

04.09.2007ISAI  Aud 1 Geologi  Kap. 9 Chemical Kinetics  Kopi av transparentene fra forelesning er lagt ut her 
05.09.2007TFB  Aud 2 Geologi  Oppgaver 3.3. Stratosphere - Troposphere Exchange, 3.6. Box vs. Column Model, 3.7. The Montreal Protocol   Tema i disse oppgavene: 3.3. Strat-Trop. utveksling, 2-boksmodell. 3.6. Konsentrasjon av gass i urbane områder beregnet med to forskjellige modeller. 3.7. Montreal protokollen, levetider for KFK-gasser.

Kopi av oppgaveløsning er lagt ut her 

11.09.2007ISAI  Aud 1 Geologi  Kap. 10 Stratospheric Ozone  To forelesninger denne uken. Ingen grupper.

Kopi av transparentene fra forelesning er lagt ut her 

12.09.2007ISAI  Aud 2 Geologi  Kap. 10 Stratospheric Ozone   
18.09.2007TFB  Aud 1 Geologi  Oppgaver 10.2., 10.3. + eksamen 2006 Spm. 2  Oppgaveteksten til Eksamen 2006 spm. 2 er lagt ut her

Kopi av oppgaveløsning er lagt ut her 

19.09.2007TFB  Aud 2 Geologi  Oppgaver 10.4., 10.5. & 10.8.  Kopi av oppgaveløsning er lagt ut her 
25.09.2007TFB  Aud 1 Geologi  Kap 13 Acid Rain  Kopi av håndskrevne notater fra del 1 fra forelesning er lagt ut her

Kopi av transparentene (powerpoint) fra forelesning er lagt ut her  

02.10.2007ISAI  Aud 1 Geologi  Kap. 11 Oxidizing Power of the Troposphere  Kopi av transparentene fra forelesning (begge forelesninger denne uke) er lagt ut her 
03.10.2007ISAI  Aud 2 Geologi  Kap. 12 Ozone Air Pollution   
16.10.2007Terje Koren Berntsen  Aud 1 Geologi  Kap. 7 Greenhouse Effect  Kopi av transparentene fra forelesning er lagt ut her 
17.10.2007TFB  Aud 2 Geologi  Kort gjennomgåelse av midtveiseksamen + oppgaver 11.1, 11.2. & 11.3.  Kopi av fasit til midtveiseksamen er lagt ut her

Kopi av løsningsforslag er lagt ut her 

23.10.2007TFB + Gunnar Wollan  Aud 1 Geologi  Utlevering av obligatorisk oppgave  Kopi av Alf Grinis manual er lagt ut her 
24.10.2007TFB  Aud 2 Geologi  Oppgaver 11.9., 12.1. & 12.2.  Rakk bare 12.2. denne uka. 11.9. & 12.1. tas neste uke.

Kopi av oppgaveløsning (hele) er lagt ut her 

30.10.2007Terje Koren Berntsen  Aud 1 Geologi  Kap. 7 Greenhouse Effect, del 2  TKB arbeider ved CICERO Senter for klimaforskning og var sentral i FNs klimapanel IPCC sin rapport som kom tidligere i år.

Dere oppfordres sterkt til å komme! 

31.10.2007TFB  Aud 2 Geologi  Oppgaver 11.9. & 12.1. fra forrige uke. Eksamen 2004 spm. 2.  Kopi av eksamen 2004 (hele) er lagt ut her

Vi ser kun på spm. 2 denne gangen (troposfærekjemi)

Fasit eksamen 2004, spm. 2 er lagt ut her 

06.11.2007TFB  Aud 1 Geologi     
07.11.2007ISAI  Aud 2 Geologi  Kap. 8 Aerosoler  Kopi av transparentene fra forelesning er lagt ut her 
13.11.2007TFB + Karl Idar Gjerstad  NILU (Kjeller) kl.10  Ekskursjon NILU  Presentason av NILU generelt + Presentasjon av AirQUIS 
14.11.2007TFB  Aud 2 Geologi  Eksamen 2005  Gjennomgår eksamen 2005 (så langt jeg kommer). Rekkefølge: Spm. 3,4,1,2

Kopi av eksamen for 2005 er lagt ut her 

20.11.2007TFB  Aud 1 Geologi  Siste oppgaver fra eksamen 2004 & 2006   
21.11.2007ISAI  Aud 2 Geologi  Oppsummering   
05.12.2007ISAI & TFB  Aud 2 Geologi  Spørretime. Kort gjennomgang obligatorisk oppgave   
Published Aug. 23, 2007 10:55 AM - Last modified Nov. 29, 2007 4:10 PM