Dette emnet er erstattet av GEO2330 – Hydrologi.

Semesterside for GEO2010 - Vår 2017

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Valhall blir stengt pga AV-installasjon noen dager i uke 18. Timeplanen er oppdatert med Auditorium 3 som nytt rom onsdagen.

8. apr. 2017 14:32

Onsdag den 29. mars skal dere være i IT-lab, rom 209.

9. mars 2017 09:31

Merk at forelesningen onsdag den 24. mai er flyttet til Auditorium 3. 

8. feb. 2017 10:34