This course is replaced by BIOS2900 – Molecular Biology.

Beskjeder

Published June 1, 2006 5:08 PM

Institutt for molekylær biovitenskap arrangerer fagdag 6. juni i Helga Enghs Hus, Aud. 1, for å presentere molekylær biovitenskap. Vi oppfordrer alle ansatte og studenter til å delta - benytt muligheten til å få mer kunnskap om hva molekylær biovitenskap er. Foredragsholderne er både interne og eksterne forskere, i tillegg til at industrien og Birkeland Innovasjon er representert. Se programmet for mer informasjon.

Published May 1, 2006 4:24 PM

The "pensumlist" for the final exam can be found under "Other material". Try also to answer the questions in the 2004 exam that can be found under "Colloquia questions". There will be more previous exams available after the last colloquium.

Published Apr. 18, 2006 1:16 PM

Utsatt midttermineksamen for studenter som har levert legeattest skal foregå torsdag 20.april, kl. 09.00.Eksamen blir holdt på lesesalen, 4. etg. i Fysikkbygningen.

Published Apr. 7, 2006 3:32 PM

Utsatt midttermineksamen for studenter som har levert legeattest skal foregå torsdag 20.april, kl. 09.00. Sted vil bli oppgitt senere. Eksamen blir skriftlig.

Published Apr. 2, 2006 10:54 PM

The answers to the questions of the mid-term exam on March 23 can be found in the Mid-term folder on the left of this page.

Published Mar. 13, 2006 5:45 PM

Mid-term exam: The mid-term exam on March 23 will be a multiple choice exam (approximately 20 questions). It will be a 1 hour exam (not three hours as written elsewhere). Questions will cover chapters 1-7 of the GENOMES textbook.

Published Mar. 13, 2006 5:36 PM

Colloquium, March 15: There will be a colloquium on Wednesday morning, March 15, at 8:15 AM and 10:15 AM in room 1.402 (studiesamling). New multiple choice questions will be distributed together with questions from four previous exams.

Published Feb. 8, 2006 4:05 PM
Published Jan. 23, 2006 10:55 AM

2. februar: Infodag om delstudier i utlandet

For mer informasjon se her