Eksamensoppgaver INF1100/IN1900 2007-2018

NB: Alle slutteksamener 2007-2012 har innslag av det som da var det avsluttende prosjektet, bestående av oppgavene E.51 (oscillator_v1.py, side 826), E.52 (wavelength.py, side 826), E.53 (oscillator.py, side 827), E.54 (functions.py, side 831), og E.55 (oscillator_test.py, side 831). Spesielt den første oppgaven har vært relevant på eksamen. Fra 2013-2018 var det et nytt avsluttende prosjekt som var relevant for slutteksamen.

(NB: Det var ingen midtveiseksamen høsten 2009.)

Av Joakim Sundnes
Publisert 16. des. 2019 06:48 - Sist endret 16. des. 2019 08:40