Tilbakemeldinger

Hei alle sammen!

Denne gangen skal dere gi tilbakemeldinger på gruppeoppgaven og den individuelle oppgaven til den neste gruppa og personen på lista i forhold til sist dere ga hverandre tilbakemeldinger, altså slik at dere gir tilbakemelding til en ny gruppe og en ny person. Feks gruppe 1 til gruppe 3 og person 1 på gruppe 1 til person 3 på gruppe 1.

Lista over prosjektgrupper ligger under "Dokumenter".

Tilbakemeldingene sender dere til hverandre på e-post (brukernavn@ifi.uio.no). Frist for å gi tilbakemelding er fredag 29. oktober 17:00.

Det er også satt av tid til å jobbe med tilbakemeldinger i løpet av forelesningen på onsdag :)

- Claudia

Publisert 21. okt. 2021 13:28 - Sist endret 21. okt. 2021 13:28