Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. november

Eksamensordning

Rapport.

Obligatoriske øvelser som må være godkjent før innlevering av rapport

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2022 08:39