Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

26. mai

Eksamensordning

Prosjektoppgave i gruppe og avsluttende hjemmeeksamen.

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Avsluttende hjemmeeksamen

Utlevering av oppgaven: 9. juni kl. 09:00

Innleveringsfrist: 9. juni kl. 13:30

Sted: Digital innlevering Inspera

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Prosjektoppgave

Utlevering av oppgaven: 8. mars kl. 10:00

Innleveringsfrist: 30. april kl. 23:59

Sted: Digital innlevering Inspera

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. aug. 2022 23:30