Dette emnet er erstattet av IN1010 – Objektorientert programmering.

Pensum/læringskrav

Pensum er det som gjennomgås på forelesningene:

Stein Gjessing og Stein Michael Storleer: Lysark (slides, foiler) fra forelesningene, se pensum.

NB! Læringskravet i INF1010 er ikke først og fremst å kunne et pensum, men å kunne lage programmer (rimelig raskt) ved å bruke programmeringsteknikker som innøves i de forskjellige studieaktivitetene. Det er viktig å vite at man ikke kan lese seg til å nå dette målet. De fleste temaer finnes i læreboka fra INF1000:

A.Brunland, K. Hegna, O.C. Lingjærde, A. Maus: Rett på Java, 2. eller 3. utgave, Universitetsforlaget. Utvalgte kapitler. Bokas hjemmeside.

INF1010-stoff (nytt ift. INF1000):

  • Kap 16 Lister
  • Kap 11 Subklaser og arv
  • Kap 13 Abstrakte klasser og interface
  • Kap 18/17 Unntak
  • Kap 14 Grafisk brukergrensesnitt med Swing
  • Kap 15 Fra problem til program
  • Kap 17/18 Tråder
  • Kap 19 i 3. utgave (untatt noen detaljer i kap. 19.8)
  • Kap 12 UML-diagrammer (kursorisk)

Dette notatet er skrevet for INF1010:

Stein Gjessing: Litt om datastrukturer i Java, 2012. Notat.

Ellers finnes det «uendelige mengder» Java-stoff på nettet. Den som leter vil finne. Her vil vi nevne:

The Java(TM) Tutorials (fra Sun).

Publisert 11. okt. 2011 16:00 - Sist endret 16. mars 2012 10:20