Dette emnet er erstattet av IN1010 – Objektorientert programmering.

Semesterside for INF1010 - Vår 2017

Alle som tok eksamen i INF1010 den 16. juni 2017 vil automatisk få tilsendt en begrunnelse av sensuren. Har du ikke  fått en epost til din UiO-adresse i løpet av onsdag 5.  juli så send en epost til faglærer Stein Gjessing.  Har du meninger eller tilbakemeldinger se beskjed på piazza.

29. juni 2017 21:08

Det er nå mulig å se eksamensbesvarelsen på uio.inspera.no

19. juni 2017 09:23

Oppgavetekst med 3 vedlegg (det 4. er trådkapitlet fra BJ):

Det blir ikke publisert løsningsforslag til dette eksamenssettet.

14. juni 2017 14:27

I Simula.

Se opptak fra gjennomgangen her. Merk at visse deler ble gjort på tavla, og her vil dere bare få lyden.

Prøveeksamen er lik konteeksamen 2015 som ligger her. Koden til oppgave 5 ligger her, og her skulle du tegne objektet som variabelen opg05&nbs...

10. juni 2017 17:45

blir torsdag 1. juni kl 09.00 - 15.00 i 3418 Datastue Limbo.
Hvis det blir fullt, tar vi også i bruk Assembler ved siden av.

Prøveeksamen blir tilgjengelig for alle i tidsrommet 7.6 - 14.6.

De som tar prøveeksamen i Limbo vil kunne få tilbakemelding på det de har gjort, hvis vi klarer å skaffe rettere.

Løsningsforslag vil bli lagt ut etter gjennomgangen onsdag 14. juni.

30. mai 2017 12:26