Dette emnet er nedlagt

Semesterside for INF3410 - Høst 2004

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Hvis du ikke møter eller ikke har fått fritak for fremmøte før forelesningen, så mister du plassen på emnet.

Etteranmelding til emner som eventuelt har ledig kapasitet, kan skje tidligst dagen etter første forelesning i det aktuelle emnet. Opptak gjøres deretter fortløpende frem til emnet er fullt.

13. aug. 2004 02:00

Se kursets hjemmeside

16. juni 2004 02:00