Semesterside for INF5110 - Vår 2008

kap 4.2.1 utgår av pensum: Ved en feil er det ikke sagt i pensumlisten at 4.2.1 (og 4.2.2, men det er rettet før) utgår av pensum. Det er nå rettet.

28. mai 2008 23:45

For de som er interessert er det lagt ut en ny versjon av notatet om byte-koden som ble brukt i den obligatoriske oppgaven. Det er rettet noen små feil.

26. mai 2008 11:44

Feil på foil: På siste foil med oppgaver til kap 5 og svar (fra 26/2) er det en feil: I tilstand 8 skal det reduseres med "E -> E ** E" for input + og *.

23. mai 2008 17:18