Dette emnet er nedlagt

Semesterside for INF-MAT5350 - Vår 2007

Da det bare er påmeldt to studenter i 2007 blir det ikke forelesninger i 2007. Det kan arrangeres muntlig eksamen ved slutten av semesteret med pensum som i 2006. Det er ingen obligatoriske oppgaver og ingen midtveiseksamen. For pensum se

/studier/emner/matnat/ifi/INF-MAT5350/v06/pensumliste/

De som er oppmeldt til eksamen dette semesteret kan, hvis de ønsker, møte tirsdager kl. 14.15 på mitt kontor eller seminar rommet hvor vi kan diskutere ukens stoff fra undervisningsplanen 2006:

/studier/emner/matnat/ifi/INF-MAT5350/v06/undervisningsplan/

19. jan. 2007 09:44