Dette emnet er nedlagt

INF-MAT9370 – Trianguleringer og anvendelser

Kort om emnet

Delaunay-trianguleringer og Voronoi-diagrammer. Grafer og datastrukturer for trianguleringer. Algoritmer for konstruksjon av ulike typer trianguleringer fra måledata: Delaunay-trianguleringer, dataavhengige trianguleringer, trianguleringer med føringer, minste kvadrater tilpasning av trianguleringer til måledata. Generisk programmering av algoritmer som opererer på trianguleringer. Datastrukturer og metoder for 3D-visualisering av store trekantbaserte flater med variabel detaljoppløsning.

Hva lærer du?

Det gis en grundig innføring i teorien for Delaunay-trianguleringer og de praktiske sidene rundt interpolasjon og approksimasjon av spredte måledata og programmering av dette. Målet er at studentene senere skal bli i stand til å anvende disse kunnskapene i praktisk programmering innen terrengmodellering i geografiske informasjonssystemer (GIS), visualisering av komplekse geometriske objekter, visualisering av resultater fra vitenskapelige beregninger, og ved generering av grid for numerisk løsning av partielle differensialligninger med elementmetoden.

In addition, each PhD student will be given an extended curriculum within the field/research area of the course. The syllabus must be approved by the lecturer so that the student can be admitted to the final exam.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Studentene bør ha noe programmeringserfaring i C++. Litt bakgrunn i lineæralgebra er også en fordel.

Overlappende emner

6 sp mot INF-TT

Undervisning

2 timer forelesninger hver uke. Kontinuerlig vurdering av oppgaver og prosjekter med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Bokstavkarakter (A - F).

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Tilsynssensor for emnet er: Jan Olav Langseth

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk