Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

David Cyganski, John A. Orr: Information Technology, Inside and Outside, 2001. Prentice-Hall, Inc. ISBN: 0-13-011496-0.

I utgangspunktet er hele boka pensum, men dette kan bli justert og kunngjort her senere.

I tillegg til boka er også forelesningsfoilene pensum.

På eksamen kan dere ikke ta med læreboka eller kopier av foilene. Eksamen er på 3 timer og på denne tiden har dere ikke tid til å lese dere opp på pensum. Hvis eksamensoppgavene bygger på f.eks. en detaljert formel fra boka eller foilene som vi mener dere ikke trenger å pugge, vil vi oppgi formelen i eksamensoppgaven. Eksamen skal teste forståelse av stoffet, ikke om dere har pugget boka.

Det er tillatt å ta med kalkulator på eksamen (enkle regneoppgaver kan bli gitt).

Publisert 19. mai 2003 10:25 - Sist endret 15. sep. 2004 12:19