Dette emnet er nedlagt

INF2000 – Organisering og ledelse av tekniske prosjekter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er forbeholdt studenter med opptak til profesjonsstudiet i informatikk.

Kurset skal gi studentene kunnskap om organisering og ledelse av informatikeres arbeid. Fokus på prosjektarbeid som arbeidsform og ledelse av dette. Generell innføring i organisering og ledelse, spesielt av tekniske team/organisasjoner. Det legges spesielt vekt på sammenheng mellom innholdsmessige (tekniske) og organisatoriske sider av informatikeres arbeid. Kurset er teoretisk orientert.

Hva lærer du?

Etter kurset skal studentene kunne redegjøre for teorier og modeller for organisering og ledelse av tekniske (informatikkfaglige) prosjekter. De skal kunne redegjøre for hvordan prosjektets innhold (det som skal produseres) og dets form (organisering) henger sammen, og kunne bruke metoder for planlegging og estimering av ressurser i prosjekter. De skal kunne redegjøre for sosiale og læringsmessige sider i tekniske prosjekter, og hvilken rolle ledelsen kan spille i forhold til disse.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak til profesjonsstudiet i informatikk. og skal avlegges i det siste semesteret før opptak til mastergraden. Emnet gis parallelt med prosjektkurs i samarbeid med studieretningsansvarlig lærer, evt. baseres på et studieretningsspesifikt prosjektkurs gitt tidligere i studiet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha bestått 2MX/2MY/3MZ fra videregående skole. Les mer om mulighetene for å dekke fagkrav på andre måter enn med fag fra norsk videregående skole.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på prosjektarbeidspraksis gjennom kurs eller arbeidserfaring, fortrinnsvis parallelt prosjektkurs.

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer diskusjonsgrupper per uke. Diskusjonsgruppene vil kunne inneholde gruppearbeid og øvingsoppgaver. Deler av undervisningen gis av eksterne lærere.

Eksamen

Mappeevaluering basert på individuelle rapporter (75%) og rapporter fra gruppeaktiviteter (25%). Bokstavkarakter.

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet går siste gang våren 04, f.o.m. høsten 05 vil emnet gå som en del av masterstudiet for profesjonsstudenter.

Eksamen

Emnet går siste gang våren 04

Undervisningsspråk

Norsk