Dette emnet er nedlagt

INF9700 – Organisering og ledelse av tekniske prosjekter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi studentene kunnskap om organisering og ledelse av informatikeres arbeid. Fokus på prosjektarbeid som arbeidsform og ledelse av dette. Det gis generell innføring i organisering og ledelse i organisasjoner, med spesielt fokus på tekniske team. Det legges vekt på å diskutere sammenhenger mellom innholdsmessige (tekniske) og organisatoriske sider av informatikeres arbeid.

Hva lærer du?

Etter emnet skal studentene kunne redegjøre for begreper, teorier og modeller for organisering og ledelse av tekniske (informatikkfaglige) prosjekter. De skal kunne diskutere hvordan prosjektets innhold (det som skal produseres) og dets form (organisering) henger sammen. Videre skal de kunne bruke og evaluere en metode for planlegging og estimering av ressurser i prosjekter. De skal kunne diskutere hvilken rolle ledelsen kan spille i forhold til sosiale og læringsmessige sider i tekniske prosjekter.

In addition, each PhD student will be given an extended curriculum within the field/research area of the course. The syllabus must be approved by the lecturer so that the student can be admitted to the final exam.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen formelle forkunnskapskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Prosjektarbeidspraksis gjennom parallelt prosjektkurs

Undervisning

Undervisningsform: emnet gis som 3-4 intensivperioder på 2-3 dager i løpet av det første semesteret på Masterstudiet for Profesjonsstudentene. Intensivperiodene vil inneholde forelesninger og gruppearbeid, og en vil bestå av praktiske øvingsoppgaver (gruppearbeid) som vil være obligatorisk. Deler av undervisningen gis av eksterne lærere.

Eksamen

Mappeevaluering basert på individuelle rapporter og rapporter fra gruppeaktiviteter.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Generell informasjon om eksamen ved mn-fakultetet

Annet

Emnet er forbeholdt studenter på Profesjonsstudiet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk