Ny forside

Håper det går fint med prosjektarbeidene deres! Jeg kommer straks til å legge ut en .zip-fil med ny forsidemal i LaTeX til bacheloroppgaver på UiO på emnesiden til MAT2000. Denne kommer såpass sent at det ikke er nødvendig at dere bruker den, men det anbefales. 

Hvis dere allerede bruker malen, må dere legge til følgende i main.tex – merk spesielt at forsiden fungerer med REPORT-documentclass, ikke memoir.

 

Preamble:

\documentclass[a4paper, article, oneside, UKenglish]{report}

\usepackage[UKenglish]{uiomasterfp}

\title{Title of project}

\subtitle{Subtitle}

\author{Your name}

 

Etter \begin{document}:

\uiomasterfp[long=10,

dept={Department of Mathematics},

fac={},

program={MAT2000},

kind={Project work},

color=grey]

Bytt ut MAT2000 med STK-MAT2011 eller MEK3200 som dere ønsker.

 

Dersom dere trenger litt hjelp til å få forsiden inn i oppgaven, har jeg satt opp help desk tirsdag 3.mai og torsdag 5. mai.

Hilsen Karoline

Published Apr. 26, 2022 3:56 PM - Last modified Apr. 26, 2022 3:56 PM