Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et prosjektemne der man får opplæring og trening i viktige aspekter ved et prosjekt. Det tilbys varierte prosjektoppgaver innen mekanikk. 

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du:

 • gjennom et prosjektarbeid fått innsikt i bruken av matematikk, mekanikk og dataverktøy til å løse aktuelle problemstillinger under veiledning;
 • fått trening i å analysere problemstillinger;
 • lært å strukturere og skrive en oppgave/rapport, som skrives ved å bruke LaTeX;
 • fått trening i å formidle resultatene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Emnet forutsetter: 

Overlappende emner

* Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

I de første ukene gis en kort innføring i bruk av LaTeX, biblioteket og nettressurser og mulige oppgaver/veiledere presenteres for studentene. I tilknytning til dette gis en obligatorisk oppgave.

Endelig fordeling av oppgaver/veiledere gjøres av emneansvarlig med hensyn på innsendte ønsker fra studentene. 

Det meste av semesteret arbeides det så selvstendig med oppgaven, under veiledning av veileder. 

Innen en fastsatt frist mot slutten av semesteret skal et skriftlig arbeid leveres, etterfulgt av en muntlig presentasjon og høring.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Eksamen

obligatorisk oppgave.

Innlevering av prosjektbesvarelsen og muntlig presentasjon.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.