Semester page for STK4530 - Autumn 2016

Muntlig eksamen på 5., 7. og 12. des.

Eksamensform: Eksamenen som tar 45 minutter består av to deler:

1. Foredrag av fritt valg om et emne som er knyttet til modern renteteori og -modellering. Foredragsemnet som forslås skal meddeles meg senest 3 dager før eksamenen (via e-mail). Dessuten må emnet bli godkjent av meg. Foredraget skal vare i omtrent 20 minutter og fremføringsformen er opp til kandidatene (ved tavle med manus eller ikke, power point,...).

 

2. Generelle spørsmål knyttet til rentemodellering. Et sett av eksamensrelevante spørsmål kan nedlastes her: emner

Manuset mitt og løsningsforslag er lagt ut på fagsiden.

Emnene i manuset mitt er kurspensum (eller se på de tilsvarende emnene i  boken til Carmona).

 

Oral exam on 5., 7. and 12. Dec. ...

Nov. 14, 2016 10:28 AM

Siste forelesning er på tirsdag, 15. nov. !

 

The last lesson of the course (on hedging of generalized bond portfolios) is supposed to be on Tuesday, 15. Nov. !

Nov. 14, 2016 10:14 AM

The oral exam in STK4530 is supposed to be now on

5. Dec., 7. Dec. and 12. Dec. (3 days) !

(not (!) on 2., 5. and 7. Dec. !)

Nov. 3, 2016 4:39 PM