English version of this page

Norwegian for Academics (NORA)

Koronaviruset

Situasjonen rundt koronaviruset har utviklet seg på en slik måte at det er viktig å implementere preventive tiltak. Fra og med torsdag 12. mars vil all klasseromsundervisning opphøre inntil videre og undervisningen gis digitalt.

Kontoret er stengt for besøkende og henvendelser på telefon inntil videre.  

Oversikt over kursene

Språkkursene tilbys både i vår- og høstsemesteret. Det undervises både på dag- og kveldstid. Alle kursene har kursavgift.

Intensive sommerkurs i norsk

Hvis du har lyst på en ekstra utfordring, kan du ta et sommerkurs, i regi av den Internasjonale sommerskole.

Kontakt oss