English version of this page

Norwegian for Academics (NORA)

UiO tilbyr norskkurs på fire forskjellige nivåer. Målet er å kunne studere med norsk som undervisningsspråk. Hvis du allerede er ute i arbeidslivet er målet å kunne snakke om og jobbe med fagområdet ditt på norsk. Trinn 3 tilsvarer Bergenstesten.

Oversikt over kursene

Språkkursene tilbys både i vår- og høstsemesteret. Det undervises både på dag- og kveldstid. Alle kursene har kursavgift.

Intensive sommerkurs i norsk

Hvis du har lyst på en ekstra utfordring, kan du ta et sommerkurs, i regi av den Internasjonale sommerskole.

Kontakt oss