TPSEM1 – Tannpleierstudiet, 1. semester

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det legges vekt på informasjon om tannpleieryrket, odontologi- og tannpleiefaget og tannhelsetjenesten for å gi studentene et inntrykk av hvordan studiet er sammensatt og hva tannpleierprofesjonen er. Semesteret tilbyr introduksjonsforelesninger i kliniske fag, samfunns- og atferdsfag samt basalfag. Studentene skal i tillegg gjennom propodeutisk kurs og kurs i innledende klinikk. Studentene får et innblikk i akademia og introduseres for god studieteknikk.

Allerede fra 1. semester påligger det studentene strenge krav til frammøte til obligatorisk undervisning.

Hva lærer du?

Det legges vekt på å utvikle studentens kunnskaper, ferdigheter og annen kompetanse som danner grunnlaget for læring i 2. semester og videre utover i studiet. Evnen til å forstå viktigheten av helsefremmende og forebyggende arbeid med en helhetsforståelse av individ og samfunn understrekes.

  • Tannmorfologi
  • Praktisk arbeid på modell med håndinstrumenter og maskiner
  • Ergonomi på klinikk
  • Medisinske og biologiske basalfag
  • Klinisk odontologiske fag bl.a. periodonti og kariologi

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Lukket studium.

Undervisning

Forelesninger, seminarer, demonstrasjoner, kurs, øvelser på fantomhode og praktiske øvelser på medstudent.

Kullansvarlige 1. semester - kontaktinformasjon

Eksamen

To skriftlige teoretiske tester med tema fra propodeutisk kurs og innledende klinikk avlegges i slutten av semesteret. Samtidig blir det foretatt en totalvurdering av studentens kliniske ferdigheter, kunnskaper, holdninger og profesjonelle atferd. Godkjenningen av kravene under innledende klinikk blir vurdert til bestått/ikke bestått. Skriftlig eksamen i Fordøyelsessystemet, metabolisme, kost og ernæring - TPSEM1A - og Kjemi og generell biologi - TPSEM1B - i slutten av semesteret vurderes med bokstavkarakterer.
Alle deler av semesteret må bestås for at semesteret som helhet skal vurderes til bestått og studenten flyttes opp til 2. semester. Dvs. propodeutisk kurs inkl semestertester, prøve i tannmorfologi, ex.phil, eksamenene TPSEM1A og 1B.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk