Emner innen odontologi

Viser 1–27 av 27 emner
Emne Studiepoeng
OD1100 – Odontologistudiet, modul 1 (50 studiepoeng) 50
OD2100 – Odontologistudiet 2. studieår, høst (modul 2) (28 studiepoeng) 28
OD2200 – Odontologistudiet 2. studieår, vår (32 studiepoeng) 32
OD3100 – Odontologistudiet, 5. semester (30 studiepoeng) 30
OD3200 – Odontologistudiet, 6. semester (20 studiepoeng) 20
OD4100 – Odontologistudiet, 7. semester (27 studiepoeng) 27
OD4200 – 8th semester Dentistry (27 studiepoeng) 27
OD5100 – Odontologistudiet, 9. semester (26 studiepoeng) 26
OD5200 – Odontologistudiet, 10. semester (20 studiepoeng) 20
OD5930 – Integrert masteroppgave i odontologi (30 studiepoeng) 30
OD8010 – Spesialistutdanning i odontologi, 3-årig og 5-årig (30 studiepoeng) 30
OD8020 – Spesialistutdanning i odontologi, 3-årig og 5-årig (30 studiepoeng) 30
OD8030 – Spesialistutdanning i odontologi, 3-årig og 5-årig (30 studiepoeng) 30
OD8040 – Spesialistutdanning i odontologi, 3-årig og 5-årig (30 studiepoeng) 30
OD8050 – Spesialistutdanning i odontologi, 3-årig og 5-årig (30 studiepoeng) 30
OD8060 – Spesialistutdanning i odontologi, 3-årig og 5-årig (30 studiepoeng) 30
OD8070 – Spesialistutdanning i odontologi, 5-årig (30 studiepoeng) 30
OD8080 – Spesialistutdanning i odontologi, 5-årig (30 studiepoeng) 30
OD8090 – Spesialistutdanning i odontologi, 5-årig (30 studiepoeng) 30
OD8095 – Spesialistutdanning i odontologi, 5-årig (30 studiepoeng) 30
TP1100 – Innledende tannpleie I (20 studiepoeng) 20
TP1200 – Innledende tannpleie II (30 studiepoeng) 30
TP2100 – Folkehelse og praksis I (30 studiepoeng) 30
TP2200 – Folkehelse og praksis II (30 studiepoeng) 30
TP3100 – Folkehelse og klinisk fordypning I (30 studiepoeng) 30
TP3200 – Folkehelse og klinisk fordypning II (15 studiepoeng) 15
TP3290 – Bacheloroppgave (15 studiepoeng) 15