Beskjeder

Publisert 3. juni 2005 11:24

Sensur for semesteroppgaver som vurderes bestått/ ikke bestått legges ut på studentweb onsdag 8. juni 2005. Sensuren vil også slås opp utenfor auditorium 7 i 1.etasje i Eilert Sundts hus.

Publisert 4. apr. 2005 02:00

Frist for å søke om begrunnelse for karakter er én uke etter at sensuren har falt.

Publisert 16. mars 2005 01:00

Veiledning av emneoppgaven er utsatt til onsdag 6. og torsdag 7. april. Listen man setter seg på tidspunkt vil bli hengt opp på døren til kontoret til Marit Haldar rom 417 Harriet Holters Hus torsdag 17. mars.

Publisert 18. feb. 2005 01:00

Instituttet har besluttet at studenter som ønsker å gå opp til eksamen og vurderes etter den den tidligere karktergivingen, som gjaldt t.o.m. høstsemesteret 2004, skal få tilbud om dette også våren 2005. Les mer her. (OBS! Frist 1.mars)

Publisert 10. feb. 2005 01:00

Fra vår 2005 er det ny vurderingsform på spesialiseringsemne på sosiologi. Semesteroppgaven karakterbedømmes bestått / ikke bestått. Den skriftlige skoleeksamenen (3 timer) karakterbedømmes A-F og blir den endelige tellende karakteren.