Semesterside for ECON1410 - Vår 2012

Det er nå lagt ut sensorveiledninger til noen av de tidligere eksamensoppgavene (der det finnes). Disse er ufullstendige og kun ment som veiledning til sensorene, men forhåpentligvis kan det være til hjelp i eksamensforberedelsene. Lykke til!

25. mai 2012 13:17

Resultat obligatorisk oppgave: Er nå publisert i Fronter. Dersom du har hatt tilgang tidligere bør du gå inn og dobbeltsjekke nå da endringer kan ha forekommet, resultatet som ligger ut fra og med nå er offisielt. Dere finner kommentarer ved å trykke på pil-menyen ved siden av oppgaven og velge "kommentar". Dere som leverte på epost får kommentar tilbake på epost. Dersom du fikk stryk på denne oppgaven har du fått epost om dette nå, og beskjed om ny oppgave med frist innen 27. april.

20. apr. 2012 16:01

Resultatet av den obligatoriske oppgaven (godkjent/ ikke godkjent) blir publisert på Fronter fredag 20. april. Kommentarer vil dere finne ved å klikke på nedtrekksmeny ved siden av oppgaven deres og velge "kommentar". Dersom du leverte på epost får du resultatet på epost samme dag. Dersom du ikke består oppgaven får du epost om dette sammen med ny oppgave som skal leveres innen fredag 27. april. Du har ikke anledning til å gjøre et nytt forsøk dersom du ikke leverte nå i første runde.

13. apr. 2012 17:05