Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ECON2200 - Høst 2017

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Ved en feil ble ikke skjema for å be om begrunnelse publisert sist fredag. Dette beklager vi. Skjemaet er nå åpent og du kan be om begrunnelse som vanlig. Skjemaet er åpent i en uke, til og med mandag 16. oktober.

 

9. okt. 2017 10:00

Resultatet ditt blir oppdatert fortløpende i Studentweb.

6. okt. 2017 14:39

ECON2200 skal nedlegges og emnet hadde siste semester med undervisning våren 2017. Det blir arrangert en siste eksamen våren 2018.

ECON2200 erstattes av to emner på 10 studiepoeng hver - ECON1100 Matematikk 1 og ECON2220 Mikroøkonomi 2. Emnesider for de nye emnene vil publiseres i løpet av denne høsten. Begge emner skal undervises første gang våren 2018. Etter dette vårsemesteret skal ECON1100 undervises i høstsemesteret fra og med høsten 2018, mens ECON2220 skal undervises hvert vårsemester. De to nye emnene vil være ekvivalente med ECON2200.

Dette vil medføre noen endringer av studieplanen for studenter som går på kull høst 2017 (d.v.s. at du begynte på studieprogrammet høsten 2017). Ny studieplan for dette kullet vil bli oppdatert i Studentweb og på programsiden under "Oppbygging og gjenn...

14. sep. 2017 11:47

Kontakt

SV-info

Faglærere