Pensum/læringskrav

Nasjonalbudsjettet 2015

Perspektivmeldingen 2013 - St.meld. nr. 12 - utvalgte deler relevant for seminarene: Perspektivmeldingen 2013.

Økonomisk Utsyn for 2014: Statistisk sentralbyrå (utvalgte deler av relevans for seminarene, publiseres i februar/mars 2014 på denne nettsiden).

Kåre P. Hagen: Fra analyse til beslutning – samfunnsøkonomisk lønnsomhetsvurdering, NTNU. s. 291 - 307.

A.Rødseth og C. Riis (red.): Markeder, ressurser og fordeling, 1998. Ad Notam Gyldendal, utvalgte deler.

E. Røed Larsen: Alt du vil vite om samfunnsøkonomi men aldri har våget å spørre om, 2004. Gyldendal Norsk Forlag AS, utvalgte deler.

E. Røed Larsen: Økonomi på trikken, 2007. Gyldendal Norsk Forlag AS, utvalgte deler.

Publisert 20. nov. 2014 11:10 - Sist endret 23. nov. 2015 10:04