Pensum/læringskrav

SOSANT1400 Symbolbruk og erkjennelsesformer

Pensum:

Alle bøkene må kjøpes eller lånes på biblioteket

@ Lambek, Michael (ed) : A reader in the anthropology of religion, 2002. Oxford: Blackwell Publishing Ltd. Kap. 2, 3, 4, 8, 10, 15, 16,19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 32 og 33 .

@ Richards, Audrey: Chisungu. A girl's initiation ceremony among the Bemba of Zambia, 1982 . London: Routledge.

@ Tuzin, Donald : The cassowary's revenge. The life and death of masculinity in a New Guinean society, 1997. Chicago: The University of Chicago Press.

Publisert 25. okt. 2005 12:32 - Sist endret 29. nov. 2005 15:41