Levering av masteroppgaver

Studenter som skal levere masteroppgaven et gitt semester, må levere meldeskjema til instituttet innen fristen publisert på semestersiden til emnet SOSANT4090 Masteroppgave. Lenke til meldeskjemaet ligger også på semestersiden.

Innleveringsfrist for masteroppgaven publiseres i StudentWeb og på emnets semesterside.

Fra og med 15. september 2013 skal alle masterstudenter bruke StudentWeb til å levere masteroppgaven til DUO vitenarkiv.

Oppgaven skal leveres og vises i PDF-format, noe som forutsetter konvertering av oppgaven og sammendraget før innlevering. Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) har laget en veiledning  for for for hvordan man konverterer til PDF.

Via avtalen som gjøres i DUO ved den elektroniske innleveringen, bestemmer studenten selv om oppgaven skal gjøres digitalt tilgjengelig. Hvis studenten samtykker, vil oppgaven publiseres på web etter sensur.

Studentene er ansvarlige for å levere ferdig innbundne eksemplarer av masteroppgaven, samt kvittering på elektronisk innlevering, innen fristen. Studentene står selv ansvarlige ved dataproblemer eller forsinket trykking. Masteroppgaver vil avvises dersom de leveres etter fristen.

Følgende skal leveres ved avsluttende mastergradseksamen (SOSANT4090):
 

  • Elektronisk innlevering i DUO
     
  • 3 innbundne eksemplarer av masteroppgaven
  • DUO-kvittering får du pr e-post. Print den ut og signer.

I tillegg skal sammendraget av masteroppgaven samt oppgaven i elektronisk form sendes i e-post til henvendelser@sai.uio.no, skriv "sammendrag" i emne-/subjectfeltet. Husk å påføre oppgavens tittel og ditt navn i sammendraget. Sammendraget sendes som Word-format, da det skal kopieres over i et annet Word-dokument. Alle sammendragene vil bli publisert i et hefte, og foreligge til høstens mastermarkering. Oppgaven sendes som pdf-format, identisk med den som lastes opp i DUO.

Publisert 15. mars 2016 13:45 - Sist endret 15. mars 2016 13:45