Standard for skriving av masteroppgaver

Programrådet har vedtatt følgende standard for skriving av masteroppgaver:

Veiledende sidetall for oppgaven:

35 000 ord (+/- 10%) inkludert fotnoter. Referanser og appendix kommer i tillegg. Bruk en lett leselig skrifttype, linjeavstand 1,5. 100 sider hovedtekst tilsvarer ca. 35 000 ord. Masteroppgaver som faller utenfor oppgitt lengde avvises administrativt.

Teksten:

Skrives med 22-24 pkt. linjeavstand, i en lett leselig skrifttype. Anbefalte skrifttyper: 12 pkt. Palantino, linjeavstand 22 pkt., eller Times New Roman med linjeavstand 1,5.

Marg:

Ca. 2 cm på hver side. Høyremarg skal være brukket/åpen (altså ikke rett).

Fotnoter:

Kan enten samles på siden, etter hvert kapittel, eller bak hovedteksten.

Referanser:

Settes bak fotnotene, altså sist i oppgaven. Skrives med dobbel linjeavstand. Referanselisten skal kun inneholde tekster som det refereres til i oppgaven.

Innholdsfortegnelse:

Denne skal klart markere, gjerne med forskjellige skrifttyper, hva som er kapitler (chapters) og hva som er underkapitler (sub-chapters), evt. også deler (parts) vs. kapitler (chapters). Markering av underkapitler med tall (f.eks. 2.1, 2.3.3 o.s.v.) bør unngås i den endelige innholdsfortegnelsen.

Sammendrag:

Alle masteroppgaver skal inkludere et en-sides sammendrag som bindes inn i oppgaven. Sammendraget skal også sendes i e-post til henvendelser@sai.uio.no, denne versjonen i Word-format skal inneholde studentens navn, samt tittel på oppgaven.  Sammendragene samles i et hefte som publiseres til høstens masterkandidatmarkering.

I tillegg skal sammendraget leveres elektronisk i DUO.

Forsiden:

Forsiden skal innholde følgende informasjon: kandidatens navn, oppgavetittel, semester og år oppgaven er levert. Det skal også komme klart fram at det er en masteroppgave skrevet ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo.

 

Vi anbefaler våre studenter å bruke standarden for skriving av masteroppgaver som er beskrevet over, men det er også mulig å bruke DUO-malen.

 

Publisert 15. mars 2016 13:45 - Sist endret 15. mars 2016 13:46