Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KRIS2102 - Vår 2006

Merete Thomassen har tatt over for Jone Salomonsen som ansvarlig lærer på emnet.

20. mars 2006 13:14