Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

12. november

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 26. november kl. 10:00

Innleveringsfrist: 28. november kl. 15:00

Sted: Inspera Digital innlevering

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 5. desember

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. jul. 2020 20:17