Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

26. november

Eksamensordning

Semesteroppgave.

Innleveringsfrist: 10. desember kl. 14:00

Sted: Digital innlevering Inspera

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 17. desember

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. jan. 2022 02:19