Semesterside for TFF3270 - Vår 2016

Sidetallene for Løgstrups Skabelse og tilintetgørelse som står på pensumlisten gjelder utgaven fra 1978. I den nye utgaven fra 2015 blir de tilsvarende sidetallene: 43-59 / 70 - 155 / 211 - 242.

 

sac

25. apr. 2016 13:47

Det er bestilt baguetter til lunchen på tirsdag, så dere trenger ikke ta med mat.

 

sac

 

5. mars 2016 13:27

Tirsdag 8.mars er det ekskursjon til tre kirker i Oslo. Vi starter med  Mortensrud kirke og møtes på Mortensrud T-banestasjon kl . 0930 Presis! Deretter drar vi til Bøler kirke, der vi også spiser lunch. Ta med mat, så ordner vi med kaffe og te. Til sist dra vi til St. Halvard kirke. Vi regner med å være ferdige ca. 1530.

 

sac

 

1. mars 2016 15:14

Kontakt

TF-infosenter