Semester page for PED2130 - Autumn 2011

Norsk oversettelse av oppgaveteksten

En norsk oversettelse av oppgaveteksten til studiekravet i PED2130 høsten 2011 er nå tilgjengelig for studenter som har fått innvilget søknad, eller gjort avtale med emneansvarlig, om å få besvare studiekravet på norsk.

Den norske oversettelsen finner du her.

Nov. 1, 2011 4:14 PM

Assignment 2

The assignment for final individual essay/exam paper is available in the PED2130 Fronter room and as a link on this page.

Oct. 7, 2011 11:55 AM

Closing date

The closing date for withdrawal from the exam in PED2130 Autumn 2011 is November 16th.

Sep. 14, 2011 7:01 PM