Emner innen utdanningsvitenskap

Viser 1–228 av 228 emner
Emne Studiepoeng
DIFO4000 – Didaktisk forskningsmetode uten praksis: analyse og framstilling av data (10 studiepoeng) 10
DIFO4001 – Didaktisk forskningsmetode: design og innsamling av data (10 studiepoeng) 10
DIFO4015 – Didaktisk forskningsmetode med praksis: analyse og framstilling av data (10 studiepoeng) 10
EDID4001 – Quality English Teaching (10 studiepoeng) 10
EDID4009 – Master's Thesis in English subject didactics (30 studiepoeng) 30
EDID4102 – English in and out of school (10 studiepoeng) 10
HEM4113 – Research Methods - course II (10 studiepoeng) 10
HEM4230 – The Economic and International/Global Dimension of Higher Education (15 studiepoeng) 15
HEM4312 – Advanced Courses in Research Methods (5 studiepoeng) 5
HEM4390 – Master Thesis (30 studiepoeng) 30
MAE4000 – Data Science (10 studiepoeng) 10
MAE4001 – Linear Models (5 studiepoeng) 5
MAE4010 – Constructing Measures (10 studiepoeng) 10
MAE4011 – Principles of Measurement (10 studiepoeng) 10
MAE4050 – Current Topics and Debates in Assessment and Evaluation (5 studiepoeng) 5
MAE4051 – Selected Topics in Educational Measurement (10 studiepoeng) 10
MAE4052 – Constructing Measures II (5 studiepoeng) 5
MAE4053 – Survey Methodology (5 studiepoeng) 5
MAE4054 – Study Designs for Causal Inference (5 studiepoeng) 5
MAE4090 – Thesis (30 studiepoeng) 30
MAE4090D – Thesis (part-time programme option) (30 studiepoeng) 30
MAE4101 – Measurement models (10 studiepoeng) 10
MAE4110 – Measurement Models (5 studiepoeng) 5
MAE4112 – Multilevel Models (5 studiepoeng) 5
MAE4120 – Item Response Theory (10 studiepoeng) 10
MAE4191 – Master's Thesis (40 studiepoeng) 40
MAE4221 – Research Seminar I: Researcher's Skills (5 studiepoeng) 5
MAE4231 – Research Seminar II: Researcher’s Skills and Professional Communication (10 studiepoeng) 10
MDID4001 – Matematikkdidaktisk forskning - eleven, matematikken og samfunnet (10 studiepoeng) 10
MDID4002 – Matematikkdidaktisk forskning - lærerkompetanse, undervisning og vurdering (10 studiepoeng) 10
MDID4009 – Masteroppgave i matematikkdidaktikk (30 studiepoeng) 30
MDID4020 – Problemløsing, modellering og programmering i matematikk (10 studiepoeng) 10
MIED2010 – Research Methods I (10 studiepoeng) 10
MIED2020 – Research Methods II (5 studiepoeng) 5
MIED2100 – The Norwegian Education System in its Nordic Context (10 studiepoeng) 10
MIED2210 – Higher Education: Primary Processes and Basic Operational Conditions (20 studiepoeng) 20
MIED2310 – Childhood and Youth Studies: Key Thematic Areas (20 studiepoeng) 20
MIED4010 – Research Methods I (10 studiepoeng) 10
MIED4020 – Research Methods II (5 studiepoeng) 5
MIED4030 – Methods III - Education and Social Change: Childhood and Youth studies (10 studiepoeng) 10
MIED4040 – Methods III Higher Education Studies (10 studiepoeng) 10
MIED4100 – The Norwegian Education System in its Nordic Context (20 studiepoeng) 20
MIED4190 – Master Thesis (45 studiepoeng) 45
MIED4210 – Higher Education: Primary Processes and Basic Operational Conditions (20 studiepoeng) 20
MIED4220 – Higher Education Research Traditions and Developments (10 studiepoeng) 10
MIED4310 – Childhood and Youth studies: Key Thematic Areas (20 studiepoeng) 20
MIED4320 – Childhood and youth studies: Critically assessing the literature (10 studiepoeng) 10
NATDID4001 – Naturfagene, forskning og skole (10 studiepoeng) 10
NATDID4002 – Naturfagene, forskning og samfunn (10 studiepoeng) 10
NATDID4009 – Masteroppgave i naturfagenes didaktikk (30 studiepoeng) 30
NDID4001 – Muntlige og skriftlige ferdigheter i norskfaget (10 studiepoeng) 10
NDID4002 – Tekstarbeid i norskfaget (10 studiepoeng) 10
NDID4009 – Masteroppgave i norskdidaktikk (30 studiepoeng) 30
PED1001 – Læring og undervisning (20 studiepoeng) 20
PED1002 – Danning og utdanning (20 studiepoeng) 20
PED1010 – Metode 1 (10 studiepoeng) 10
PED1020 – Metode 2 (10 studiepoeng) 10
PED2101 – Utvikling, læring og motivasjon (20 studiepoeng) 20
PED2102 – Språk, flerspråklighet og tekstforståelse (20 studiepoeng) 20
PED2103 – Utvikling og læring; deltagelse og tilrettelegging i skole og barnehage (20 studiepoeng) 20
PED2104 – Interventions and Research-based Knowledge in Practice (10 studiepoeng) 10
PED2201 – Skole, danning og didaktikk (20 studiepoeng) 20
PED2202 – Barn og ungdom- oppvekst og opplæring (20 studiepoeng) 20
PED2501 – Learning, Creativity and Innovation (10 studiepoeng) 10
PED2801 – Kompetanse, arbeidsliv og innovasjon (20 studiepoeng) 20
PED2802 – Læring, design og teknologi (20 studiepoeng) 20
PED3090 – Bachelorfordypning i pedagogikk (30 studiepoeng) 30
PED4011 – Generell metode og dataanalyse/ statistikk (15 studiepoeng) 15
PED4051 – Veiledning (5 studiepoeng) 5
PED4101 – Sosioemosjonelle vansker og utviklingsforstyrrelser (15 studiepoeng) 15
PED4102 – Språk, kommunikasjon og læring (20 studiepoeng) 20
PED4103 – Testmetode (psykometri) (5 studiepoeng) 5
PED4104 – Rådgivning og veiledning (15 studiepoeng) 15
PED4105 – Forskningslitteratur og oppgavearbeid (5 studiepoeng) 5
PED4190 – Masteroppgave - Pedagogisk-psykologisk rådgivning (30 studiepoeng) 30
PED4191 – Masteroppgave - Pedagogisk-psykologisk rådgivning (45 studiepoeng) 45
PED4301 – Læreplanstudier (10 studiepoeng) 10
PED4302 – Perspektiver på barn og unge i utdanning (10 studiepoeng) 10
PED4303 – Danning og demokratisering (10 studiepoeng) 10
PED4304 – Forskningsforum (10 studiepoeng) 10
PED4305 – Tekstanalyse (5 studiepoeng) 5
PED4306 – Education, Equity and Social Justice (10 studiepoeng) 10
PED4307 – Systematikk i arbeid med forskningslitteratur (5 studiepoeng) 5
PED4392 – Masteroppgave - utdanning, danning og oppvekst (45 studiepoeng) 45
PED4401 – Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet: En innføring (15 studiepoeng) 15
PED4402 – Digitalisering av læring, kunnskapsdeling og innovasjon i arbeidslivet (10 studiepoeng) 10
PED4403 – Kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling i ekspertfellesskap (10 studiepoeng) 10
PED4404 – Learning cultures, leadership and participation in working life (10 studiepoeng) 10
PED4405 – Innsamling og analyse av feltdata i organisasjoner (5 studiepoeng) 5
PED4410 – Kunnskapsorganisering og læring i ulike profesjoner (10 studiepoeng) 10
PED4420 – Motivasjon og ledelse (5 studiepoeng) 5
PED4430 – IKT i samfunnsperspektiv (5 studiepoeng) 5
PED4440 – Læring, teknologi og arbeid (20 studiepoeng) 20
PED4451 – Vurdering (10 studiepoeng) 10
PED4470 – Utdanning,læreplaner og undervisning (20 studiepoeng) 20
PED4480 – Praksis (10 studiepoeng) 10
PED4481 – Praksis 1 (5 studiepoeng) 5
PED4482 – Praksis 2 (5 studiepoeng) 5
PED4491 – Masteroppgave - Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet (45 studiepoeng) 45
PED4501 – Learning, creativity and innovation (15 studiepoeng) 15
PED4502 – Sosiale medier og forskningsmetoder (10 studiepoeng) 10
PED4505 – Teknologi, læringspraksiser og design (10 studiepoeng) 10
PED4506 – Analyse av sosiale og digitale interaksjoner (5 studiepoeng) 5
PED4540 – Teknologistøttet læring: Prinsipper og verktøy (10 studiepoeng) 10
PED4581 – Praksis 1 (5 studiepoeng) 5
PED4582 – Praksis 2 (5 studiepoeng) 5
PED4591 – Masteroppgave - Kommunikasjon, design og læring (45 studiepoeng) 45
PPU3210 – PPU del 1 av 2: Undervisning og læringsforløp (30 studiepoeng) 30
PPU3220 – PPU del 2 av 2: Vurdering og tilpasset opplæring (30 studiepoeng) 30
PPU3510D – PPU deltid del 1 av 2 (20 studiepoeng) 20
PPU3520D – PPU deltid del 2 av 2 (40 studiepoeng) 40
PPU3610T – Undervisning, klasseledelse og læring (30 studiepoeng) 30
PPU3620T – Vurdering og tilpasset opplæring (30 studiepoeng) 30
PROF1005 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning (5 studiepoeng) 5
PROF1010 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning (5 studiepoeng) 5
PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning (10 studiepoeng) 10
PROF3025 – Ledelse av elevers læring (20 studiepoeng) 20
PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring (30 studiepoeng) 30
PROMO1 – Profesjonsrettet mentorordning 1. semester (0 studiepoeng) 0
PROMO10 – Profesjonsrettet mentorordning 10. semester (0 studiepoeng) 0
PROMO2 – Profesjonsrettet mentorordning 2. semester (0 studiepoeng) 0
PROMO3 – Profesjonsrettet mentorordning 3. semester (0 studiepoeng) 0
PROMO4 – Profesjonsrettet mentorordning 4. semester (0 studiepoeng) 0
PROMO5 – Profesjonsrettet mentorordning 5. semester (0 studiepoeng) 0
PROMO6 – Profesjonsrettet mentorordning 6. semester (0 studiepoeng) 0
PROMO7 – Profesjonsrettet mentorordning 7. semester (0 studiepoeng) 0
PROMO8 – Profesjonsrettet mentorordning 8. semester (0 studiepoeng) 0
RELDID4001 – Religions- og etikkdidaktikk: fag, lærer og elev i et pluralistisk samfunn (10 studiepoeng) 10
RELDID4002 – Aktuelle religions- og etikkdidaktiske temaer: erfaringsdimensjonen, bærekraftig utvikling, narrativer (10 studiepoeng) 10
RELDID4009 – Masteroppgave i religions- og etikkdidaktikk (30 studiepoeng) 30
SDID4001 – Samfunnsfagdidaktikk: Formål og ferdigheter (10 studiepoeng) 10
SDID4002 – Samfunnsfagdidaktikk: Å utdanne til deltakelse (10 studiepoeng) 10
SDID4009 – Masteroppgave i samfunnsfagdidaktikk (30 studiepoeng) 30
SNE3110 – Education for All (10 studiepoeng) 10
SNE3120 – Towards Inclusive Education (10 studiepoeng) 10
SNE3130 – Historical and Sociocultural Perspectives on Learning and Development (10 studiepoeng) 10
SNE3200 – Education for Learners with Special Needs (20 studiepoeng) 20
SNE3310 – Counselling and innovation (10 studiepoeng) 10
SNE4110 – Education for All (10 studiepoeng) 10
SNE4120 – Towards Inclusive Education (10 studiepoeng) 10
SNE4130 – Historical and Sociocultural Perspectives on Learning and Development (10 studiepoeng) 10
SNE4200 – Education for Learners with Special Needs (20 studiepoeng) 20
SNE4231 – Research Methodology (20 studiepoeng) 20
SNE4310 – Counselling and Innovation (10 studiepoeng) 10
SNE4390 – Master's Thesis (40 studiepoeng) 40
SPED1100 – Introduksjon til spesialpedagogikk (10 studiepoeng) 10
SPED1200 – Spesialpedagogisk forskningsmetode og forskningsbasert praksis (10 studiepoeng) 10
SPED1300 – Læring i et livsløpsperspektiv (20 studiepoeng) 20
SPED2100 – Utvikling i et livsløpsperspektiv (30 studiepoeng) 30
SPED2200 – Den spesialpedagogiske tiltakskjeden (30 studiepoeng) 30
SPED3001 – Lærevansker og særskilte behov i et individ- og systemperspektiv (45 studiepoeng) 45
SPED3002 – Bacheloroppgave (15 studiepoeng) 15
SPED3003 – Lærevansker og særskilte behov i et individ- og systemperspektiv (påbygningsenhet) (45 studiepoeng) 45
SPED3004 – Forskningsmetode og årsenhetsoppgave (15 studiepoeng) 15
SPED4002 – Spesialpedagogisk rådgivning og utredningsarbeid (20 studiepoeng) 20
SPED4010 – Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk (20 studiepoeng) 20
SPED4090 – Masteroppgave (40 studiepoeng) 40
SPED4091 – Masteroppgave i spesialpedagogikk - Fordypning i audiopedagogikk (40 studiepoeng) 40
SPED4092 – Masteroppgave i spesialpedagogikk - Fordypning i logopedi (40 studiepoeng) 40
SPED4093 – Masteroppgave i spesialpedagogikk - Fordypning i psykososiale vansker (40 studiepoeng) 40
SPED4094 – Masteroppgave i spesialpedagogikk - Fordypning i spesifikke lærevansker (40 studiepoeng) 40
SPED4096 – Masteroppgave i spesialpedagogikk - Fordypning i utviklingshemming (40 studiepoeng) 40
SPED4100 – Audiopedagogikk - Hørsel, språk og kommunikasjon (40 studiepoeng) 40
SPED4200 – Fordypning i logopedi (40 studiepoeng) 40
SPED4300 – Fordypning i psykososiale vansker (40 studiepoeng) 40
SPED4400 – Fordypning i spesifikke lærevansker (40 studiepoeng) 40
SPED4600 – Fordypning i utviklingshemming (40 studiepoeng) 40
UTLED4090 – Masteroppgave (30 studiepoeng) 30
UTLED4111 – Styring og ledelse av utdanning (30 studiepoeng) 30
UTLED4111B – Rektorutdanningen (30 studiepoeng) 30
UTLED4111S – Skolelederutdanning (30 studiepoeng) 30
UTLED4226B – Ledelse av lærings- og læreplanarbeid (15 studiepoeng) 15
UTLED4227 – Ledelse, profesjon og organisasjon (15 studiepoeng) 15
UTLED4228 – Utdanningsrett og ledelse (15 studiepoeng) 15
UTLED4228B – Juss for ledere (15 studiepoeng) 15
UTLED4301 – Utdanningsvitenskapelige forskningsmetoder (10 studiepoeng) 10
UTLED4302 – Forskningsdesign (10 studiepoeng) 10
UTLED4303 – Anvendt metode (10 studiepoeng) 10
UV9002 – Kurs i vitenskapsteori (5 studiepoeng) 5
UV9010 – Research Ethics (3 studiepoeng) 3
UV9030 – Research design (2 studiepoeng) 2
UV9040A – Forskningsseminar (2 studiepoeng) 2
UV9040B – Forskningsseminar (2 studiepoeng) 2
UV9040C – Forskerseminar (2 studiepoeng) 2
UV9040D – Research seminar (2 studiepoeng) 2
UV9102A – General course in Qualitative Research Methodology (3 studiepoeng) 3
UV9102B – General course in Qualitative Research Methodology - part two (2 studiepoeng) 2
UV9116 – Discourse analysis and rhetorical analysis (3 studiepoeng) 3
UV9118 – Observation methodology and observation design (3 studiepoeng) 3
UV9120 – Design-based Research and Case Studies (3 studiepoeng) 3
UV9121 – Response Processes Data in Assessment (3 studiepoeng) 3
UV9122 – Ethnography and interaction analysis in the educational sciences (3 studiepoeng) 3
UV9202A – Basic Course in Quantitative Research Methodology. Part A. (3 studiepoeng) 3
UV9202B – Basic Course in Quantitative Research Methodology. Part B. (2 studiepoeng) 2
UV9210 – Path analysis and structural equation modeling (5 studiepoeng) 5
UV9213 – Analysing Intervention Studies: How Analysis of covariance works and how to use and interpret it (3 studiepoeng) 3
UV9216 – General course in meta-analysis and systematic review (4 studiepoeng) 4
UV9217 – Regression Analysis (4 studiepoeng) 4
UV9218 – Linear Models (3 studiepoeng) 3
UV9250 – Equating test scores with IRT techniques (3 studiepoeng) 3
UV9253 – Multilevel Models (3 studiepoeng) 3
UV9254 – Advanced Multilevel Modeling (3 studiepoeng) 3
UV9256 – Computerized Adaptive Testing (3 studiepoeng) 3
UV9257U – Multilevel and Longitudinal Modeling (1 studiepoeng) 1
UV9290 – Data Science (5 studiepoeng) 5
UV9291 – Principles of Measurement (5 studiepoeng) 5
UV9293 – Item Response Theory (5 studiepoeng) 5
UV9296 – Methods for Causal inference in Educational Research (3 studiepoeng) 3
UV9297 – Measurement models (5 studiepoeng) 5
UV9298 – Analysis of Large-Scale Assessment Data (3 studiepoeng) 3
UV9299 – Program Evaluation (3 studiepoeng) 3
UV9357 – Developing education for scientific literacy in a changing world (3 studiepoeng) 3
UV9362 – Measuring teachers’ and students’ mathematical competence (4 studiepoeng) 4
UV9410 – Institutional and Cultural Approaches to Analysing Higher Education Processes and Practices (3 studiepoeng) 3
UV9412 – Political Philosophy of Education (3 studiepoeng) 3
UV9416 – Learning science research in the digital age (3 studiepoeng) 3
UV9417 – Digital literacies and cultural transformations in the digital age (3 studiepoeng) 3
UV9501 – Mixed methods (3 studiepoeng) 3
UV9920V1 – Reviewing the Literature: Situating your Study in the Field (3 studiepoeng) 3
UV9920V2 – Researching Multilingualism and Multilingual Literacies in Education (4 studiepoeng) 4
UV9920V3 – Eye tracking technology: A training workshop on methods for psychological and educational research (4 studiepoeng) 4
UVEXFAC10 – Examen facultatum - utdanningsvitenskapelig variant. (10 studiepoeng) 10
VEIL4000 – Veiledning i skolen (15 studiepoeng) 15
VEIL4000B – Veiledning i skolen (15 studiepoeng) 15
VEIL4001 – Profesjonskvalifisering: veiledning av studenter og nyutdannede (15 studiepoeng) 15
VEIL4001B – Profesjonskvalifisering: veiledning av studenter og nyutdannede (15 studiepoeng) 15
VEIL4002 – Profesjonsveiledning: prosessveiledning for kvalitetsutvikling (15 studiepoeng) 15
VEIL4002B – Profesjonsveiledning: prosessveiledning for kvalitetsutvikling (15 studiepoeng) 15