Emner innen utdanningsvitenskap

Viser 1–250 av 278 emner
Emne Studiepoeng
DIDMET4000 - Metodekurs i fagdidaktikk (10 studiepoeng) 10
DIDMET4200 - Forskningsmetode og oppgaveforberedelse (10 studiepoeng) 10
DIFO4000 - Didaktisk forskningsmetode uten praksis: analyse og framstilling av data (10 studiepoeng) 10
DIFO4001 - Didaktisk forskningsmetode: design og innsamling av data (10 studiepoeng) 10
DIFO4015 - Didaktisk forskningsmetode med praksis: analyse og framstilling av data (10 studiepoeng) 10
EDID4001 - Quality English Teaching (10 studiepoeng) 10
EDID4002 - Basic Skills in English (10 studiepoeng) 10
EDID4009 - Master's Thesis in English subject didactics (30 studiepoeng) 30
EDID4010 - Teaching English in Secondary School (10 studiepoeng) 10
EDID4090 - Masteroppgave engelskdidaktikk (60 studiepoeng) 60
EDU4100 - Introduction to Comparative and International Education (10 studiepoeng) 10
EDU4110 - National and International Policies and Planning on Education and Development (10 studiepoeng) 10
EDU4150 - Social Science Research (10 studiepoeng) 10
EDU4201 - Core Focus Areas in Comparative and International Education (15 studiepoeng) 15
EDU4211 - Critical Issues in Educational Reform (10 studiepoeng) 10
EDU4220 - Policies and Practice of Educational Reform (5 studiepoeng) 5
EDU4230 - Higher Education and the Europe of Knowledge (5 studiepoeng) 5
EDU4251 - Applied Research Methods Part I (10 studiepoeng) 10
EDU4252 - Applied Research Methods Part II (5 studiepoeng) 5
EDU4301 - Preparation for fieldwork (10 studiepoeng) 10
EDU4351 - Advanced Applied Research Methods (5 studiepoeng) 5
EDU4491 - Thesis (45 studiepoeng) 45
EDU4590 - Thesis (30 studiepoeng) 30
FORGLU - Forkurs i matematikk (0 studiepoeng) 0
HEM4100 - Introductory Semester Course in Higher Education (15 studiepoeng) 15
HEM4112 - Research Methods and Statistics - course I (10 studiepoeng) 10
HEM4113 - Research Methods - course II (10 studiepoeng) 10
HEM4210 - History and Primary Processes of Higher Education (15 studiepoeng) 15
HEM4220 - Organisation, Governance and Management of Higher Education (15 studiepoeng) 15
HEM4230 - The Economic and International/Global Dimension of Higher Education (15 studiepoeng) 15
HEM4250 - Thesis Proposal (5 studiepoeng) 5
HEM4312 - Advanced Courses in Research Methods (5 studiepoeng) 5
HEM4390 - Master Thesis (30 studiepoeng) 30
LSS4000 - Innovasjon, skoleutvikling og evaluering (10 studiepoeng) 10
LSS4010 - Forskningsmetode (15 studiepoeng) 15
LSS4090 - Masteroppgave, Lesing og skriving i skolen (40 studiepoeng) 40
LSS4145 - Prosjektseminar (5 studiepoeng) 5
LSS4150 - Forebygging, tidlig innsats og lese- og skrivevansker (10 studiepoeng) 10
MAE4000 - Data Science (10 studiepoeng) 10
MAE4010 - Constructing Measures (10 studiepoeng) 10
MAE4011 - Principles of Measurement (10 studiepoeng) 10
MAE4050 - Current Topics and Debates in Assessment and Evaluation (5 studiepoeng) 5
MAE4090 - Thesis (30 studiepoeng) 30
MAE4110 - Measurement Models (5 studiepoeng) 5
MAE4111 - Structural Models (5 studiepoeng) 5
MAE4112 - Multilevel Models (5 studiepoeng) 5
MAE4120 - Item Response Theory (10 studiepoeng) 10
MAE4230 - Research Seminar I: Researcher's Skills (10 studiepoeng) 10
MAE4231 - Research Seminar II: Researcher’s Skills and Professional Communication (10 studiepoeng) 10
MDID4001 - Matematikkdidaktisk forskning - eleven, matematikken og samfunnet (10 studiepoeng) 10
MDID4002 - Matematikkdidaktisk forskning - lærerkompetanse, undervisning og vurdering (10 studiepoeng) 10
MDID4009 - Masteroppgave i matematikkdidaktikk (30 studiepoeng) 30
NATDID4001 - Naturfagene, forskning og skole (10 studiepoeng) 10
NATDID4002 - Naturfagene, forskning og samfunn (10 studiepoeng) 10
NATDID4009 - Masteroppgave i naturfagenes didaktikk (30 studiepoeng) 30
NATDID4901V - Naturfagdidaktikk for lærerutdannere (30 studiepoeng) 30
NDID4001 - Muntlige og skriftlige ferdigheter i norskfaget (10 studiepoeng) 10
NDID4002 - Tekstarbeid i norskfaget (10 studiepoeng) 10
NDID4009 - Masteroppgave i norskdidaktikk (30 studiepoeng) 30
NDID4020 - Muntlige og skriftlige ferdigheter (10 studiepoeng) 10
NDID4090 - Masteroppgave i nordisk-, især norskdidaktikk (60 studiepoeng) 60
PED1001 - Læring og undervisning (20 studiepoeng) 20
PED1002 - Danning og utdanning (20 studiepoeng) 20
PED1010 - Metode 1 (10 studiepoeng) 10
PED1020 - Metode 2 (10 studiepoeng) 10
PED1360 - Flerkulturell pedagogikk - Videreutdanning (30 studiepoeng) 30
PED2100 - Personlighets- og utviklingsteori (10 studiepoeng) 10
PED2101 - Utvikling, læring og motivasjon (20 studiepoeng) 20
PED2102 - Språk, flerspråklighet og tekstforståelse (20 studiepoeng) 20
PED2103 - Sosioemosjonell utvikling og forebygging av vansker (20 studiepoeng) 20
PED2104 - Interventions and Research-based Knowledge in Practice (10 studiepoeng) 10
PED2110 - Motivasjon og læring (10 studiepoeng) 10
PED2120 - Minoritetsspråklige elever, tilpasset opplæring og pedagogisk-psykologisk rådgivning (10 studiepoeng) 10
PED2130 - Barn, språk og tekstforståelse (10 studiepoeng) 10
PED2140 - Hvordan mennesker lærer (10 studiepoeng) 10
PED2201 - Skole, danning og didaktikk (20 studiepoeng) 20
PED2202 - Barn og ungdom- oppvekst og opplæring (20 studiepoeng) 20
PED2210 - Undervisning og læreprosesser (10 studiepoeng) 10
PED2230 - Utdanningspolitikk og utdanningsreformer (10 studiepoeng) 10
PED2240 - Organisasjon og ledelse (10 studiepoeng) 10
PED2300 - Grunnleggende sosialiseringsteorier (10 studiepoeng) 10
PED2310 - Flerkulturell pedagogikk (10 studiepoeng) 10
PED2320 - Utdanning i endring – hovedlinjer i norsk utdanningshistorie (10 studiepoeng) 10
PED2420 - Komparativ og internasjonal pedagogikk (10 studiepoeng) 10
PED2450 - Barne- og ungdomskunnskap (10 studiepoeng) 10
PED2460 - Demokrati - danning - globalt medborgerskap (10 studiepoeng) 10
PED2720 - Organisasjonslæring (10 studiepoeng) 10
PED2730 - Arbeidslivspedagogikk (10 studiepoeng) 10
PED2750 - Læring og digital teknologi (10 studiepoeng) 10
PED2801 - Kompetanse, arbeidsliv og innovasjon (20 studiepoeng) 20
PED2802 - Læring, design og teknologi (20 studiepoeng) 20
PED3001 - Avsluttende fordypning i pedagogikk med bacheloroppgave (30 studiepoeng) 30
PED3090 - Bachelorfordypning i pedagogikk (30 studiepoeng) 30
PED4010 - Statistikk (10 studiepoeng) 10
PED4031 - Anvendt metode med fordypning (10 studiepoeng) 10
PED4032 - Anvendt metode (5 studiepoeng) 5
PED4040 - Forskningsmetode og vitenskapsteori (10 studiepoeng) 10
PED4050 - Utdanningsvitenskapelig danning (5 studiepoeng) 5
PED4051 - Veiledning (5 studiepoeng) 5
PED4100 - Teori og praksis - Pedagogisk-psykologisk rådgivning (60 studiepoeng) 60
PED4110 - Litteraturgjennomgang og vurdering av en pedagogisk-psykologisk problemstilling (5 studiepoeng) 5
PED4190 - Masteroppgave - Pedagogisk-psykologisk rådgivning (30 studiepoeng) 30
PED4321 - Pedagogisk teori (20 studiepoeng) 20
PED4331 - Fordypningsemne (10 studiepoeng) 10
PED4391 - Masteroppgave - Allmenn studieretning (60 studiepoeng) 60
PED4400 - Kunnskap, utdanning og læring: - en innføring (10 studiepoeng) 10
PED4410 - Kunnskapsorganisering og læring i ulike profesjoner (10 studiepoeng) 10
PED4420 - Motivasjon og ledelse (5 studiepoeng) 5
PED4430 - IKT i samfunnsperspektiv (5 studiepoeng) 5
PED4440 - Læring, teknologi og arbeid (20 studiepoeng) 20
PED4451 - Vurdering (10 studiepoeng) 10
PED4460 - Vurdering av læremidler og læringsressurser (5 studiepoeng) 5
PED4470 - Utdanning,læreplaner og undervisning (20 studiepoeng) 20
PED4480 - Praksis (10 studiepoeng) 10
PED4490 - Masteroppgave - Kunnskap, utdanning og læring (30 studiepoeng) 30
PED4510 - Læring, kreativitet og innovasjon (10 studiepoeng) 10
PED4520 - Sosiale medier og nettverksanalyse (15 studiepoeng) 15
PED4540 - Teknologistøttet læring: Prinsipper og verktøy (10 studiepoeng) 10
PED4550 - Designbaserte metoder, medieetnografi og interaksjonsanalyse (15 studiepoeng) 15
PED4580 - Praksis (10 studiepoeng) 10
PED4590 - Masteroppgave-Kommunikasjon, design og læring (30 studiepoeng) 30
PPU3210 - PPU del 1 av 2: Undervisning og læringsforløp (30 studiepoeng) 30
PPU3220 - PPU del 2 av 2: Vurdering og tilpasset opplæring (30 studiepoeng) 30
PPU3510D - PPU deltid del 1 av 2 (20 studiepoeng) 20
PPU3520D - PPU deltid del 2 av 2 (40 studiepoeng) 40
PPU3610T - Undervisning, klasseledelse og læring (30 studiepoeng) 30
PPU3620T - Vurdering og tilpasset opplæring (30 studiepoeng) 30
PROF1005 - Profesjonsidentitet, læring og undervisning (5 studiepoeng) 5
PROF1010 - Profesjonsidentitet, læring og undervisning (5 studiepoeng) 5
PROF1015 - Profesjonsidentitet, læring og undervisning (10 studiepoeng) 10
PROF3025 - Ledelse av elevers læring (20 studiepoeng) 20
PROF4045 - Tilrettelegging for elevers læring (30 studiepoeng) 30
PROMO1 - Profesjonsrettet mentorordning 1. semester (0 studiepoeng) 0
PROMO2 - Profesjonsrettet mentorordning 2. semester (0 studiepoeng) 0
PROMO3 - Profesjonsrettet mentorordning 3. semester (0 studiepoeng) 0
PROMO4 - Profesjonsrettet mentorordning 4. semester (0 studiepoeng) 0
PROMO5 - Profesjonsrettet mentorordning 5. semester (0 studiepoeng) 0
PROMO6 - Profesjonsrettet mentorordning 6. semester (0 studiepoeng) 0
PROMO7 - Profesjonsrettet mentorordning 7. semester (0 studiepoeng) 0
RDID4011 - Naturfag som allmenndannelse (10 studiepoeng) 10
RDID4012 - Matematikk i skole og samfunn (10 studiepoeng) 10
RDID4020 - Matematikkdidaktikk fordypning (10 studiepoeng) 10
RDID4030 - Naturfagdidaktikk fordypning (10 studiepoeng) 10
RDID4040 - Matematikkhistorie (10 studiepoeng) 10
RDID4190 - Mastergradsoppgave i realfagdidaktikk (30 studiepoeng) 30
RELDID4001 - Religions- og etikkdidaktikk: fag, lærer og elev i et pluralistisk samfunn (10 studiepoeng) 10
RELDID4002 - Aktuelle religions- og etikkdidaktiske temaer: erfaringsdimensjonen, bærekraftig utvikling, narrativer (10 studiepoeng) 10
RELDID4009 - Masteroppgave i religions- og etikkdidaktikk (30 studiepoeng) 30
RELDID4010 - Fag, læring, lærer (10 studiepoeng) 10
RELDID4090 - Masteroppgave i religions- og etikkdidaktikk (30 studiepoeng) 30
SDID4001 - Samfunnsfagdidaktikk: Formål og ferdigheter (10 studiepoeng) 10
SDID4002 - Samfunnsfagdidaktikk: Å utdanne til deltakelse (10 studiepoeng) 10
SDID4009 - Masteroppgave i samfunnsfagdidaktikk (30 studiepoeng) 30
SDID4010 - Samfunnsfag i skolen (10 studiepoeng) 10
SDID4020 - Samfunnsfag i samfunnsperspektiv (10 studiepoeng) 10
SDID4090 - Masteroppgave i samfunnsfagdidaktikk (30 studiepoeng) 30
SNE3110 - Education for All (10 studiepoeng) 10
SNE3120 - Towards Inclusive Education (10 studiepoeng) 10
SNE3130 - Historical and Sociocultural Perspectives on Learning and Development (10 studiepoeng) 10
SNE4110 - Education for All (10 studiepoeng) 10
SNE4120 - Towards Inclusive Education (10 studiepoeng) 10
SNE4130 - Historical and Sociocultural Perspectives on Learning and Development (10 studiepoeng) 10
SNE4200 - Education for Learners with Special Needs (20 studiepoeng) 20
SNE4230 - Research Methodology (20 studiepoeng) 20
SNE4310 - Counselling and Innovation (10 studiepoeng) 10
SNE4390 - Master's Thesis (40 studiepoeng) 40
SPED1001 - Spesialpedagogikk: funksjonshemning og lærevansker (10 studiepoeng) 10
SPED1002 - Spesialpedagogikk: funksjonshemning, normalitet og avvik (10 studiepoeng) 10
SPED1010 - Spesialpedagogikk: Sosialisering, kommunikasjon og språk (20 studiepoeng) 20
SPED1100 - Introduksjon til spesialpedagogikk (10 studiepoeng) 10
SPED1200 - Spesialpedagogisk forskningsmetode og forskningsbasert praksis (10 studiepoeng) 10
SPED1300 - Læring i et livsløpsperspektiv (20 studiepoeng) 20
SPED2010 - Didaktikk og spesialpedagogisk virksomhet del 1 (10 studiepoeng) 10
SPED2020 - Didaktikk og spesialpedagogisk virksomhet - del 2 (10 studiepoeng) 10
SPED2100 - Utvikling i et livsløpsperspektiv (30 studiepoeng) 30
SPED2200 - Den spesialpedagogiske tiltakskjeden (30 studiepoeng) 30
SPED3000 - Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv (60 studiepoeng) 60
SPED3001 - Lærevansker og særskilte behov i et individ- og systemperspektiv (45 studiepoeng) 45
SPED3002 - Bacheloroppgave (15 studiepoeng) 15
SPED3100 - Spesifikke lærevansker knyttet til språk og kognisjon (15 studiepoeng) 15
SPED3200 - Generelle lærevansker, gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og sammensatte lærevansker (15 studiepoeng) 15
SPED3300 - Psykososiale vansker og personlighetsutvikling (15 studiepoeng) 15
SPED3400 - Minoritets- og migrasjonsrelaterte lærevansker (15 studiepoeng) 15
SPED4000 - Rådgivning og innovasjon (20 studiepoeng) 20
SPED4001 - Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon og utredningsarbeid, med kartleggingskompetanse (20 studiepoeng) 20
SPED4002 - Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon og utredningsarbeid, med testsertifisering (20 studiepoeng) 20
SPED4010 - Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk (20 studiepoeng) 20
SPED4020 - Spesialpedagogisk utviklingsarbeid (20 studiepoeng) 20
SPED4020D - Spesialpedagogisk utviklingsarbeid Deltid (20 studiepoeng) 20
SPED4090 - Masteroppgave (40 studiepoeng) 40
SPED4091 - Masteroppgave i spesialpedagogikk - Fordypning i audiopedagogikk (40 studiepoeng) 40
SPED4092 - Masteroppgave i spesialpedagogikk - Fordypning i logopedi (40 studiepoeng) 40
SPED4093 - Masteroppgave i spesialpedagogikk - Fordypning i psykososiale vansker (40 studiepoeng) 40
SPED4094 - Masteroppgave i spesialpedagogikk - Fordypning i spesifikke lærevansker (40 studiepoeng) 40
SPED4096 - Masteroppgave i spesialpedagogikk - Fordypning i utviklingshemming (40 studiepoeng) 40
SPED4100 - Audiopedagogikk - Hørsel, språk og kommunikasjon (40 studiepoeng) 40
SPED4200 - Fordypning i logopedi (40 studiepoeng) 40
SPED4200D - Fordypning i logopedi, deltid (40 studiepoeng) 40
SPED4300 - Fordypning i psykososiale vansker (40 studiepoeng) 40
SPED4400 - Fordypning i spesifikke lærevansker (40 studiepoeng) 40
SPED4600 - Fordypning i utviklingshemning (40 studiepoeng) 40
UTLED4062 - Utdanningsvitenskapelige metoder (10 studiepoeng) 10
UTLED4071 - Prosjektseminar med anvendt metode (20 studiepoeng) 20
UTLED4090 - Masteroppgave (30 studiepoeng) 30
UTLED4111 - Styring og ledelse av utdanning (30 studiepoeng) 30
UTLED4111B - Rektorutdanningen (30 studiepoeng) 30
UTLED4220 - Profesjonalitet, organisasjonsutvikling og demokrati (30 studiepoeng) 30
UTLED4221 - Profesjonalitet og ledelse (10 studiepoeng) 10
UTLED4222 - Kvalitet og organisasjonsutvikling (10 studiepoeng) 10
UTLED4223 - Globalisering og medborgerskap (10 studiepoeng) 10
UTLED4224 - Ledelse og styring av utdanning (10 studiepoeng) 10
UTLED4301 - Utdanningsvitenskapelige forskningsmetoder (10 studiepoeng) 10
UTLED4302 - Forskningsdesign (10 studiepoeng) 10
UTLED4303 - Anvendt metode (10 studiepoeng) 10
UV9001 - Kurs i vitenskapsteori (7 studiepoeng) 7
UV9010 - Forskningsetikk (3 studiepoeng) 3
UV9101 - Kvalitativ metodologi (5 studiepoeng) 5
UV9101A - Basic Course in Qualitative Research Methodology. General part. (2 studiepoeng) 2
UV9101B - Basic Course in Qualitative Research Methodology. Specific part. (3 studiepoeng) 3
UV9111 - Kvalitativ analyse ved hjelp av dataprogrammet NVivo (3 studiepoeng) 3
UV9112 - Interaction Analysis: Methodological Perspectives on Learning and Communication (3 studiepoeng) 3
UV9114 - Qualitative Comparative Analysis (4 studiepoeng) 4
UV9115 - Organizational Ethnography (3 studiepoeng) 3
UV9116 - Diskursanalyse og retorisk analyse (3 studiepoeng) 3
UV9118 - Observation methodology and observation design (3 studiepoeng) 3
UV9119 - Qualitative document analyses: traditions and techniques (3 studiepoeng) 3
UV9120 - Design-based Research and Case Studies (3 studiepoeng) 3
UV9201 - Basic Course in Quantitative Research Methodology (5 studiepoeng) 5
UV9211 - Introduction to path-analysis and structural equation modeling (4 studiepoeng) 4
UV9212 - Meta-analyse (3 studiepoeng) 3
UV9213 - Using Regression Flexibility: Dummy Coding and ANCOVA-models (3 studiepoeng) 3
UV9214 - Regression Analysis (3 studiepoeng) 3
UV9215 - Structural equation modeling: Longitudinal models and multi-group models (3 studiepoeng) 3
UV9220 - Introduction to Rasch-analysis with Rumm 2030 (3 studiepoeng) 3
UV9222 - Advanced Meta-Analysis (3 studiepoeng) 3
UV9225 - Introduction to Educational Measurement (4 studiepoeng) 4
UV9226 - Introduction to Program Evaluation (4 studiepoeng) 4
UV9250 - Equating test scores with IRT techniques (3 studiepoeng) 3
UV9251 - Two-level structural equation modeling (SEM) (3 studiepoeng) 3
UV9253 - Multilevel Regression Analysis (3 studiepoeng) 3
UV9254 - Advanced Multilevel Modeling (3 studiepoeng) 3
UV9256 - Computerized Adaptive Testing (3 studiepoeng) 3
UV9257U - Multilevel and Longitudinal Modeling (1 studiepoeng) 1
UV9322 - Video-based observations of caretaker-child dyads (3 studiepoeng) 3
UV9323 - Learning and memory systems (3 studiepoeng) 3
UV9345 - Inquiry dialogues, comprehension, and argumentation (3 studiepoeng) 3
UV9350 - The role of morphology in Language and Literacy development (3 studiepoeng) 3
UV9351 - Social Processes and the Development of Language and Literacy: Substantive and Methodological Issues (3 studiepoeng) 3
UV9357 - Developing functional scientific literacy by school science teaching (3 studiepoeng) 3
UV9361 - Fostering teachers’ professional growth (3 studiepoeng) 3