Emner innen pedagogikk

Viser 1–84 av 84 emner
Emne Studiepoeng
EDU4100 - Introduction to Comparative and International Education (10 studiepoeng) 10
EDU4110 - National and International Policies and Planning on Education and Development (10 studiepoeng) 10
EDU4150 - Social Science Research (10 studiepoeng) 10
EDU4201 - Core Focus Areas in Comparative and International Education (15 studiepoeng) 15
EDU4211 - Critical Issues in Educational Reform (10 studiepoeng) 10
EDU4220 - Policies and Practice of Educational Reform (5 studiepoeng) 5
EDU4230 - Higher Education and the Europe of Knowledge (5 studiepoeng) 5
EDU4251 - Applied Research Methods Part I (10 studiepoeng) 10
EDU4252 - Applied Research Methods Part II (5 studiepoeng) 5
EDU4301 - Preparation for fieldwork (10 studiepoeng) 10
EDU4351 - Advanced Applied Research Methods (5 studiepoeng) 5
EDU4491 - Thesis (45 studiepoeng) 45
EDU4590 - Thesis (30 studiepoeng) 30
HEM4100 - Introductory Semester Course in Higher Education (15 studiepoeng) 15
HEM4112 - Research Methods and Statistics - course I (10 studiepoeng) 10
HEM4113 - Research Methods - course II (10 studiepoeng) 10
HEM4210 - History and Primary Processes of Higher Education (15 studiepoeng) 15
HEM4220 - Organisation, Governance and Management of Higher Education (15 studiepoeng) 15
HEM4230 - The Economic and International/Global Dimension of Higher Education (15 studiepoeng) 15
HEM4250 - Thesis Proposal (5 studiepoeng) 5
HEM4312 - Advanced Courses in Research Methods (5 studiepoeng) 5
HEM4390 - Master Thesis (30 studiepoeng) 30
LSS4010 - Forskningsmetode (15 studiepoeng) 15
PED1001 - Læring og undervisning (20 studiepoeng) 20
PED1002 - Danning og utdanning (20 studiepoeng) 20
PED1010 - Metode 1 (10 studiepoeng) 10
PED1020 - Metode 2 (10 studiepoeng) 10
PED1360 - Flerkulturell pedagogikk - Videreutdanning (30 studiepoeng) 30
PED2100 - Personlighets- og utviklingsteori (10 studiepoeng) 10
PED2101 - Utvikling, læring og motivasjon (20 studiepoeng) 20
PED2102 - Språk, flerspråklighet og tekstforståelse (20 studiepoeng) 20
PED2103 - Sosioemosjonell utvikling og forebygging av vansker (20 studiepoeng) 20
PED2104 - Interventions and Research-based Knowledge in Practice (10 studiepoeng) 10
PED2110 - Motivasjon og læring (10 studiepoeng) 10
PED2120 - Minoritetsspråklige elever, tilpasset opplæring og pedagogisk-psykologisk rådgivning (10 studiepoeng) 10
PED2130 - Barn, språk og tekstforståelse (10 studiepoeng) 10
PED2140 - Hvordan mennesker lærer (10 studiepoeng) 10
PED2201 - Skole, danning og didaktikk (20 studiepoeng) 20
PED2202 - Barn og ungdom- oppvekst og opplæring (20 studiepoeng) 20
PED2210 - Undervisning og læreprosesser (10 studiepoeng) 10
PED2230 - Utdanningspolitikk og utdanningsreformer (10 studiepoeng) 10
PED2240 - Organisasjon og ledelse (10 studiepoeng) 10
PED2300 - Grunnleggende sosialiseringsteorier (10 studiepoeng) 10
PED2310 - Flerkulturell pedagogikk (10 studiepoeng) 10
PED2320 - Utdanning i endring – hovedlinjer i norsk utdanningshistorie (10 studiepoeng) 10
PED2420 - Komparativ og internasjonal pedagogikk (10 studiepoeng) 10
PED2450 - Barne- og ungdomskunnskap (10 studiepoeng) 10
PED2460 - Demokrati - danning - globalt medborgerskap (10 studiepoeng) 10
PED2720 - Organisasjonslæring (10 studiepoeng) 10
PED2730 - Arbeidslivspedagogikk (10 studiepoeng) 10
PED2750 - Læring og digital teknologi (10 studiepoeng) 10
PED2801 - Kompetanse, arbeidsliv og innovasjon (20 studiepoeng) 20
PED2802 - Læring, design og teknologi (20 studiepoeng) 20
PED3001 - Avsluttende fordypning i pedagogikk med bacheloroppgave (30 studiepoeng) 30
PED3090 - Bachelorfordypning i pedagogikk (30 studiepoeng) 30
PED4010 - Statistikk (10 studiepoeng) 10
PED4031 - Anvendt metode med fordypning (10 studiepoeng) 10
PED4032 - Anvendt metode (5 studiepoeng) 5
PED4040 - Forskningsmetode og vitenskapsteori (10 studiepoeng) 10
PED4050 - Utdanningsvitenskapelig danning (5 studiepoeng) 5
PED4051 - Veiledning (5 studiepoeng) 5
PED4100 - Teori og praksis - Pedagogisk-psykologisk rådgivning (60 studiepoeng) 60
PED4110 - Litteraturgjennomgang og vurdering av en pedagogisk-psykologisk problemstilling (5 studiepoeng) 5
PED4190 - Masteroppgave - Pedagogisk-psykologisk rådgivning (30 studiepoeng) 30
PED4321 - Pedagogisk teori (20 studiepoeng) 20
PED4331 - Fordypningsemne (10 studiepoeng) 10
PED4391 - Masteroppgave - Allmenn studieretning (60 studiepoeng) 60
PED4400 - Kunnskap, utdanning og læring: - en innføring (10 studiepoeng) 10
PED4410 - Kunnskapsorganisering og læring i ulike profesjoner (10 studiepoeng) 10
PED4420 - Motivasjon og ledelse (5 studiepoeng) 5
PED4430 - IKT i samfunnsperspektiv (5 studiepoeng) 5
PED4440 - Læring, teknologi og arbeid (20 studiepoeng) 20
PED4451 - Vurdering (10 studiepoeng) 10
PED4460 - Vurdering av læremidler og læringsressurser (5 studiepoeng) 5
PED4470 - Utdanning,læreplaner og undervisning (20 studiepoeng) 20
PED4480 - Praksis (10 studiepoeng) 10
PED4490 - Masteroppgave - Kunnskap, utdanning og læring (30 studiepoeng) 30
PED4510 - Læring, kreativitet og innovasjon (10 studiepoeng) 10
PED4520 - Sosiale medier og nettverksanalyse (15 studiepoeng) 15
PED4540 - Teknologistøttet læring: Prinsipper og verktøy (10 studiepoeng) 10
PED4550 - Designbaserte metoder, medieetnografi og interaksjonsanalyse (15 studiepoeng) 15
PED4580 - Praksis (10 studiepoeng) 10
PED4590 - Masteroppgave-Kommunikasjon, design og læring (30 studiepoeng) 30
UVEXFAC10 - Examen facultatum - utdanningsvitenskapelig variant. (10 studiepoeng) 10