Emner innen pedagogikk

Viser 1–101 av 101 emner
Emne Studiepoeng
EDU4351 – Advanced Applied Research Methods (5 studiepoeng) 5
EDU4491 – Thesis (45 studiepoeng) 45
HEM2220 – Organisation, Governance and Management of Higher Education (15 studiepoeng) 15
HEM4100 – Introductory Semester Course in Higher Education (15 studiepoeng) 15
HEM4112 – Research Methods and Statistics - course I (10 studiepoeng) 10
HEM4113 – Research Methods - course II (10 studiepoeng) 10
HEM4210 – History and Primary Processes of Higher Education (15 studiepoeng) 15
HEM4220 – Organisation, Governance and Management of Higher Education (15 studiepoeng) 15
HEM4230 – The Economic and International/Global Dimension of Higher Education (15 studiepoeng) 15
HEM4250 – Thesis Proposal (5 studiepoeng) 5
HEM4312 – Advanced Courses in Research Methods (5 studiepoeng) 5
HEM4390 – Master Thesis (30 studiepoeng) 30
PED1001 – Læring og undervisning (20 studiepoeng) 20
PED1002 – Danning og utdanning (20 studiepoeng) 20
PED1010 – Metode 1 (10 studiepoeng) 10
PED1020 – Metode 2 (10 studiepoeng) 10
PED1360 – Flerkulturell pedagogikk - Videreutdanning (30 studiepoeng) 30
PED2100 – Personlighets- og utviklingsteori (10 studiepoeng) 10
PED2101 – Utvikling, læring og motivasjon (20 studiepoeng) 20
PED2102 – Språk, flerspråklighet og tekstforståelse (20 studiepoeng) 20
PED2103 – Utvikling og læring; deltagelse og tilrettelegging i skole og barnehage (20 studiepoeng) 20
PED2104 – Interventions and Research-based Knowledge in Practice (10 studiepoeng) 10
PED2110 – Motivasjon og læring (10 studiepoeng) 10
PED2120 – Minoritetsspråklige elever, tilpasset opplæring og pedagogisk-psykologisk rådgivning (10 studiepoeng) 10
PED2130 – Barn, språk og tekstforståelse (10 studiepoeng) 10
PED2140 – Hvordan mennesker lærer (10 studiepoeng) 10
PED2201 – Skole, danning og didaktikk (20 studiepoeng) 20
PED2202 – Barn og ungdom- oppvekst og opplæring (20 studiepoeng) 20
PED2210 – Undervisning og læreprosesser (10 studiepoeng) 10
PED2230 – Utdanningspolitikk og utdanningsreformer (10 studiepoeng) 10
PED2240 – Organisasjon og ledelse (10 studiepoeng) 10
PED2300 – Grunnleggende sosialiseringsteorier (10 studiepoeng) 10
PED2310 – Flerkulturell pedagogikk (10 studiepoeng) 10
PED2320 – Utdanning i endring – hovedlinjer i norsk utdanningshistorie (10 studiepoeng) 10
PED2420 – Komparativ og internasjonal pedagogikk (10 studiepoeng) 10
PED2450 – Barne- og ungdomskunnskap (10 studiepoeng) 10
PED2460 – Demokrati - danning - globalt medborgerskap (10 studiepoeng) 10
PED2720 – Organisasjonslæring (10 studiepoeng) 10
PED2730 – Arbeidslivspedagogikk (10 studiepoeng) 10
PED2750 – Læring og digital teknologi (10 studiepoeng) 10
PED2801 – Kompetanse, arbeidsliv og innovasjon (20 studiepoeng) 20
PED2802 – Læring, design og teknologi (20 studiepoeng) 20
PED3001 – Avsluttende fordypning i pedagogikk med bacheloroppgave (30 studiepoeng) 30
PED3090 – Bachelorfordypning i pedagogikk (30 studiepoeng) 30
PED4010 – Statistikk (10 studiepoeng) 10
PED4011 – Generell metode og dataanalyse/ statistikk (15 studiepoeng) 15
PED4031 – Anvendt metode med fordypning (10 studiepoeng) 10
PED4032 – Anvendt metode (5 studiepoeng) 5
PED4040 – Forskningsmetode og vitenskapsteori (10 studiepoeng) 10
PED4050 – Utdanningsvitenskapelig danning (5 studiepoeng) 5
PED4051 – Veiledning (5 studiepoeng) 5
PED4100 – Teori og praksis - Pedagogisk-psykologisk rådgivning (60 studiepoeng) 60
PED4101 – Sosioemosjonelle vansker og utviklingsforstyrrelser (15 studiepoeng) 15
PED4102 – Språk, kommunikasjon og læring (20 studiepoeng) 20
PED4103 – Testmetode (psykometri) (5 studiepoeng) 5
PED4104 – Rådgivning og veiledning (15 studiepoeng) 15
PED4110 – Litteraturgjennomgang og vurdering av en pedagogisk-psykologisk problemstilling (5 studiepoeng) 5
PED4190 – Masteroppgave - Pedagogisk-psykologisk rådgivning (30 studiepoeng) 30
PED4191 – Masteroppgave - Pedagogisk-psykologisk rådgivning (45 studiepoeng) 45
PED4301 – Læreplanstudier (10 studiepoeng) 10
PED4302 – Perspektiver på barn og unge i utdanning (10 studiepoeng) 10
PED4303 – Danning og demokratisering (10 studiepoeng) 10
PED4304 – Forskningsforum (10 studiepoeng) 10
PED4305 – Tekstanalyse (5 studiepoeng) 5
PED4306 – Education, Equity and Social Justice (10 studiepoeng) 10
PED4307 – Litteraturgjennomgang (5 studiepoeng) 5
PED4321 – Pedagogisk teori (20 studiepoeng) 20
PED4331 – Fordypningsemne (10 studiepoeng) 10
PED4391 – Masteroppgave - Allmenn studieretning (60 studiepoeng) 60
PED4392 – Masteroppgave - utdanning, danning og oppvekst (45 studiepoeng) 45
PED4400 – Kunnskap, utdanning og læring: - en innføring (10 studiepoeng) 10
PED4401 – Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet: En innføring (15 studiepoeng) 15
PED4402 – Digitalisering av læring, kunnskapsdeling og kompetanseutvikling i arbeidslivet (10 studiepoeng) 10
PED4403 – Ekspertfellesskap og modeller for kunnskapsdeling (10 studiepoeng) 10
PED4405 – Innsamling og analyse av feltdata i organisasjoner (5 studiepoeng) 5
PED4410 – Kunnskapsorganisering og læring i ulike profesjoner (10 studiepoeng) 10
PED4420 – Motivasjon og ledelse (5 studiepoeng) 5
PED4430 – IKT i samfunnsperspektiv (5 studiepoeng) 5
PED4440 – Læring, teknologi og arbeid (20 studiepoeng) 20
PED4451 – Vurdering (10 studiepoeng) 10
PED4460 – Vurdering av læremidler og læringsressurser (5 studiepoeng) 5
PED4470 – Utdanning,læreplaner og undervisning (20 studiepoeng) 20
PED4480 – Praksis (10 studiepoeng) 10
PED4481 – Praksis 1 (5 studiepoeng) 5
PED4482 – Praksis 2 (5 studiepoeng) 5
PED4490 – Masteroppgave - Kunnskap, utdanning og læring (30 studiepoeng) 30
PED4491 – Masteroppgave - Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet (45 studiepoeng) 45
PED4501 – Læring, kreativitet og innovasjon (15 studiepoeng) 15
PED4502 – Sosiale medier og forskningsmetoder (10 studiepoeng) 10
PED4505 – Teknologi, læringspraksiser og design (10 studiepoeng) 10
PED4510 – Læring, kreativitet og innovasjon (10 studiepoeng) 10
PED4520 – Sosiale medier og nettverksanalyse (15 studiepoeng) 15
PED4540 – Teknologistøttet læring: Prinsipper og verktøy (10 studiepoeng) 10
PED4550 – Designbaserte metoder, medieetnografi og interaksjonsanalyse (15 studiepoeng) 15
PED4580 – Praksis (10 studiepoeng) 10
PED4581 – Praksis 1 (5 studiepoeng) 5
PED4582 – Praksis 2 (5 studiepoeng) 5
PED4590 – Masteroppgave-Kommunikasjon, design og læring (30 studiepoeng) 30
PED4591 – Masteroppgave - Kommunikasjon, design og læring (45 studiepoeng) 45
UTVIT1100 – Innføring i utdanningsvitenskap (30 studiepoeng) 30
UVEXFAC10 – Examen facultatum - utdanningsvitenskapelig variant. (10 studiepoeng) 10