Emner innen pedagogikk

Viser 1–74 av 74 emner
Emne Studiepoeng
HEM4113 – Research Methods - course II (10 studiepoeng) 10
HEM4230 – The Economic and International/Global Dimension of Higher Education (15 studiepoeng) 15
HEM4312 – Advanced Courses in Research Methods (5 studiepoeng) 5
HEM4390 – Master Thesis (30 studiepoeng) 30
MIED2010 – Research Methods I (10 studiepoeng) 10
MIED2020 – Research Methods II (5 studiepoeng) 5
MIED2100 – The Norwegian Education System in its Nordic Context (10 studiepoeng) 10
MIED2210 – Higher Education: Primary Processes and Basic Operational Conditions (20 studiepoeng) 20
MIED2310 – Childhood and Youth Studies: Key Thematic Areas (20 studiepoeng) 20
MIED4010 – Research Methods I (10 studiepoeng) 10
MIED4020 – Research Methods II (5 studiepoeng) 5
MIED4030 – Methods III - Education and Social Change: Childhood and Youth studies (10 studiepoeng) 10
MIED4040 – Methods III Higher Education Studies (10 studiepoeng) 10
MIED4100 – The Norwegian Education System in its Nordic Context (20 studiepoeng) 20
MIED4190 – Master Thesis (45 studiepoeng) 45
MIED4210 – Higher Education: Primary Processes and Basic Operational Conditions (20 studiepoeng) 20
MIED4220 – Higher Education Research Traditions and Developments (10 studiepoeng) 10
MIED4310 – Childhood and Youth studies: Key Thematic Areas (20 studiepoeng) 20
MIED4320 – Childhood and youth studies: Critically assessing the literature (10 studiepoeng) 10
PED1001 – Læring og undervisning (20 studiepoeng) 20
PED1002 – Danning og utdanning (20 studiepoeng) 20
PED1010 – Metode 1 (10 studiepoeng) 10
PED1020 – Metode 2 (10 studiepoeng) 10
PED2101 – Utvikling, læring og motivasjon (20 studiepoeng) 20
PED2102 – Språk, flerspråklighet og tekstforståelse (20 studiepoeng) 20
PED2103 – Utvikling og læring; deltagelse og tilrettelegging i skole og barnehage (20 studiepoeng) 20
PED2104 – Interventions and Research-based Knowledge in Practice (10 studiepoeng) 10
PED2201 – Skole, danning og didaktikk (20 studiepoeng) 20
PED2202 – Barn og ungdom- oppvekst og opplæring (20 studiepoeng) 20
PED2501 – Learning, Creativity and Innovation (10 studiepoeng) 10
PED2801 – Kompetanse, arbeidsliv og innovasjon (20 studiepoeng) 20
PED2802 – Læring, design og teknologi (20 studiepoeng) 20
PED3090 – Bachelorfordypning i pedagogikk (30 studiepoeng) 30
PED4011 – Generell metode og dataanalyse/ statistikk (15 studiepoeng) 15
PED4051 – Veiledning (5 studiepoeng) 5
PED4101 – Sosioemosjonelle vansker og utviklingsforstyrrelser (15 studiepoeng) 15
PED4102 – Språk, kommunikasjon og læring (20 studiepoeng) 20
PED4103 – Testmetode (psykometri) (5 studiepoeng) 5
PED4104 – Rådgivning og veiledning (15 studiepoeng) 15
PED4105 – Forskningslitteratur og oppgavearbeid (5 studiepoeng) 5
PED4190 – Masteroppgave - Pedagogisk-psykologisk rådgivning (30 studiepoeng) 30
PED4191 – Masteroppgave - Pedagogisk-psykologisk rådgivning (45 studiepoeng) 45
PED4301 – Læreplanstudier (10 studiepoeng) 10
PED4302 – Perspektiver på barn og unge i utdanning (10 studiepoeng) 10
PED4303 – Danning og demokratisering (10 studiepoeng) 10
PED4304 – Forskningsforum (10 studiepoeng) 10
PED4305 – Tekstanalyse (5 studiepoeng) 5
PED4306 – Education, Equity and Social Justice (10 studiepoeng) 10
PED4307 – Systematikk i arbeid med forskningslitteratur (5 studiepoeng) 5
PED4392 – Masteroppgave - utdanning, danning og oppvekst (45 studiepoeng) 45
PED4401 – Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet: En innføring (15 studiepoeng) 15
PED4402 – Digitalisering av læring, kunnskapsdeling og innovasjon i arbeidslivet (10 studiepoeng) 10
PED4403 – Kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling i ekspertfellesskap (10 studiepoeng) 10
PED4404 – Learning cultures, leadership and participation in working life (10 studiepoeng) 10
PED4405 – Innsamling og analyse av feltdata i organisasjoner (5 studiepoeng) 5
PED4410 – Kunnskapsorganisering og læring i ulike profesjoner (10 studiepoeng) 10
PED4420 – Motivasjon og ledelse (5 studiepoeng) 5
PED4430 – IKT i samfunnsperspektiv (5 studiepoeng) 5
PED4440 – Læring, teknologi og arbeid (20 studiepoeng) 20
PED4451 – Vurdering (10 studiepoeng) 10
PED4470 – Utdanning,læreplaner og undervisning (20 studiepoeng) 20
PED4480 – Praksis (10 studiepoeng) 10
PED4481 – Praksis 1 (5 studiepoeng) 5
PED4482 – Praksis 2 (5 studiepoeng) 5
PED4491 – Masteroppgave - Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet (45 studiepoeng) 45
PED4501 – Learning, creativity and innovation (15 studiepoeng) 15
PED4502 – Sosiale medier og forskningsmetoder (10 studiepoeng) 10
PED4505 – Teknologi, læringspraksiser og design (10 studiepoeng) 10
PED4506 – Analyse av sosiale og digitale interaksjoner (5 studiepoeng) 5
PED4540 – Teknologistøttet læring: Prinsipper og verktøy (10 studiepoeng) 10
PED4581 – Praksis 1 (5 studiepoeng) 5
PED4582 – Praksis 2 (5 studiepoeng) 5
PED4591 – Masteroppgave - Kommunikasjon, design og læring (45 studiepoeng) 45
UVEXFAC10 – Examen facultatum - utdanningsvitenskapelig variant. (10 studiepoeng) 10